De allereerste Leuvense Boekensteunactie is alvast geslaagd. Na drie maanden campagne heeft Damiaan Vandaag maar liefst 35 % meer dan het gehoopte bedrag binnengehaald. Deze krachttoer was enkel mogelijk dankzij de enthousiaste steun van talrijke gulle gevers. Meer dan honderd donateurs brachten in totaal 7200 euro bij elkaar, meer dan het vooropgestelde bedrag van 5350 euro. Dankzij al deze donateurs kan de restauratie van het bijzondere muziekhandschrift nu van start gaan.

Op 8 april 2014 werd het startschot gegeven voor de allereerste Leuvense actie in het kader van Boekensteun, het crowdfundingsproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Damiaan Vandaag riep via Boekensteun.be op om een zeldzaam muziekhandschrift dat eerder werd ontdekt in de Damiaancollectie van de Paters Picpussen te helpen redden. Het handschrift, opgerold in pandanusbladeren, is in slechte staat, maar biedt een uitzonderlijke blik op hoe er in de 19de eeuw muziek gemaakt werd in de katholieke missie op Hawaii en Molokai. Via Boekensteun hoopte Damiaan Vandaag niet alleen op een zorgvuldige restauratie van het handschrift, maar ook op een muzikale herleving. Stadssopraan Noémie Schellens zette zich als meter van het handschrift mee in voor de campagne. Binnen de twee maand werd het gehoopte bedrag van 5350 euro bereikt. Nog een maand later staat de teller op 7200. Dit is een fantastisch eindresultaat. Damiaan Vandaag bedankt uitdrukkelijk alle donateurs!

De restauratie van het muziekhandschrift kan nu van start gaan. Van september 2014 tot maart 2015 krijgt het een deskundige conservatie- en restauratiebehandeling in het atelier van Myriam Van Herck. Nadien, in het voorjaar van 2015 zal het gerestaureerde handschrift aan het publiek worden voorgesteld. Dit gebeurt enerzijds door middel van een tentoonstelling die van zaterdag 9 mei tot eind juni 2015 loopt in de foyer van KADOC (Vlamingenstraat 39, Leuven). Deze expo toont het gerestaureerde handschrift en geeft een eerste stand van zaken rond de inhoud van het handschrift in het bijzonder en de muziek en missie in het algemeen.

Anderzijds staat een bijzondere muzikale uitvoering gepland op 9 mei 2015, om 20.00 uur in de kapel van KADOC. Damiaan Vandaag werkt hiervoor samen met Resonant (Vlaams Centrum voor Muzikaal Erfgoed), het Leuvense koor Camerata Aetas Nova en stadssopraan Noémie Schellens. Samen zullen zij dit handschrift opnieuw laten klinken speciaal voor de donateurs.

Ook het verdere, diepgravende onderzoek rond het handschrift krijgt door deze Boekensteuncampagne een grote impuls. Vooral Resonant levert hiertoe een onmisbare bijdrage en brengt het handschrift in het blikveld van het academisch-wetenschappelijke onderzoek.

Het extra ingezamelde geld zal dan ook nuttig besteed worden aan de digitalisering en ontsluiting van het handschrift, de professionele opnames van het geplande concert en het wetenschappelijke onderzoek van het handschrift.

Via www.boekensteun.be willen we blijven informeren over de restauratie en het onderzoek van dit unieke Hawaiiaanse muziekhandschrift.

 

Afbeelding: copyright Robbe Maes