Op 11 oktober zal het vijf jaar geleden zijn dat Pater Damiaan door paus Benedictus XVI in Rome heilig werd verklaard. Deze verjaardag blijft niet onopgemerkt. Op verschillende plaatsen staan er Damiaanactiviteiten gepland.

*Zele-Huivelde

Op zaterdag 4 oktober om 16 uur vieren de Damiaanvrienden van Zele-Huivelde naar jaarlijkse gewoonte de heilige Damiaan in een plechtige eucharistieviering in de Sint-Jozefskerk van Zele-Huivelde. De viering wordt voorgegaan door de nieuwe deken en opgeluisterd door het Familiekoor Sint-Ludgerus. De homilie staat in het teken van “Damiaan 5 jaar heilig” en wordt verzorgd door Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag. Na de eucharistieviering zal mevrouw Ria Robben de tentoonstelling met Damiaantekeningen van de hand van haar echtgenoot Dries Vanwijnsberghe plechtig openen. Nadien volgt er nog een receptie als sluitstuk van een feestelijke avond.

*Leuven

Op de verjaardag van de heiligverklaring, zaterdag 11 oktober, nodigen de Paters en Zusters Picpussen iedereen uit op een gebedswake om 18 uur bij het graf van Damiaan in de Leuvense Sint-Antoniuskapel (Damiaanplein). De gebedswake staat in het teken van  De weg van Barmhartigheid waarop Jezus en Damiaan ons zijn voorgegaan. Inspiratie vinden we in het Evangelie, in het leven van Damiaan, in gebed en zang. De crypte is voor iedereen toegankelijk. Van harte welkom. Meer info: info@damiaanvandaag.be en tel. 016 31 63 68.

*Mechelen

In de parochie  Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle  in Mechelen staat Damiaan de hele maand oktober in de kijker. Van 10 tot 31 oktober houdt de reizende expo Damiaan. Held en heilige halt in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. De kerk is open van donderdag tot en met dinsdag, van 13 tot 17 uur. De inkom is gratis. Een brochure begeleidt uw bezoek. Op donderdag 9 oktober om 20 uur houdt Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag, de lezing Damiaan. Een heilige voor vandaag in dezelfde kerk. Na de lezing opent Juliaan  Vandekerkhove, provinciale overste van de paters Picpussen, de tentoonstelling. Met een glaasje in de hand u aangeboden door de parochie, kunt u nadien rustig de expo bezoeken. De parochie viert Damiaan op zondag 12 oktober met een feestelijke eucharistie om 10 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle voorgegaan door Juliaan Vandekerkhove. Het verhaal van Damiaan, de Barmhartige Samaritaan staat centraal. Ruben Boon brengt de homilie.  En de kinderen krijgen een Damiaan op hun maat in een speciale kindernevendienst.

*Tremelo-Ninde

Ook Tremelo-Ninde brengt in deze oktobermaand hulde aan hun wereldberoemde inwoner. Op zaterdag 25 oktober om 19.30 uur brengt het Damiaanactiedorp Herne Damiaan tot leven in de parochiekerk Heilige Damiaan in Ninde.  Dertig vrijwilligers toveren de kerk om tot het melaatseneiland Molokaï. Ze nemen de toeschouwer mee op een denkbeeldige reis. Vertrekken doen ze in Damiaans geboorteplaats Ninde. Ze steken de oceaan over, belanden op het paradijselijke Hawaii en maken kennis met het door lepra aangerichte menselijk lijden. Gelukkig is Damiaan voor velen een redder in nood. De eucharistie waarin de pastoors van Herne en Tremelo-Ninde samen voorgaan, volgt op deze speciale evocatie.
In 2009, het jaar van de heiligverklaring, kwam kardinaal Danneels naar Tremelo-Ninde voor de openluchtviering op het grasveld voor het geboortehuis. Vijf jaar later op zondag 26 oktober om 10 uur gaat de kardinaal voor in een plechtige eucharistie in de parochiekerk Onze-Lieve- Vrouw-van-Bijstand in Tremelo-centrum ter gelegenheid van deze heuglijke verjaardag. Na de viering is iedereen welkom voor een receptie op het gemeentehuis.