Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage:  4 euro (studenten: 2 euro). Parkeermogelijkheid: parking Jozefieten, Damiaanplein.


Woensdag 24 september 2014
Ludo Vangilbergen: Geloofscommunicatie op de digitale snelweg

De doorbraak van het Internet en de digitale toepassingen die mekaar in een steeds sneller tempo opvolgen, hebben de wereld in zeer korte tijd grondig veranderd. Bestaande structuren lijken niet meer te werken. Ook voor de Kerk is het een moeilijke tijd. Haar boodschap slaat hoe langer hoe minder aan. Jongeren haken af. Parochies sterven letterlijk uit. En plots is daar Paus Franciscus. Hij zuigt de media-aandacht naar zich toe, wordt meteen uitgeroepen tot man van het jaar en brengt weer hoop en zelfvertrouwen in de kerk. Hij is het levende bewijs dat communicatie bijzonder belangrijk is. Waarom slaat zijn manier van doen aan? Hoe heeft hij zijn plaats op de digitale snelweg ingenomen? Wat kunnen we van hem leren? En waar liggen de opportuniteiten en kansen voor onze plaatselijke katholieke organisaties en voor ons?

Ludo Vangilbergen was tot 2012 directeur van Kerk en Wereld en hoofdredacteur van het magazine Overhoop / Bij de dag. Sindsdien is hij zaakvoerder van Studio Straid, een reclamebureau met een hart voor authentieke communicatie. Studio Straid werkt zowel voor non-profitorganisaties als voor commerciële bedrijven. Specialiteit: fondsenwerving.

Woensdag 15 oktober 2014
Anne Vandenhoeck: Het leven zoals het is: het werk van een ziekenhuispastor

Een eerste deel van de lezing belicht het lijden als deel van het leven vanuit het paastriduüm. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan gevoelens van onmacht veroorzaakt door lijden. In een tweede deel staat de bijdrage van de ziekenhuispastor centraal. Hoe gaat hij/zij met lijden om en wat is voor hem/haar belangrijk in de zorg voor mensen die lijden?

Anne Vandenhoeck is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Ze publiceerde verschillende artikels over het pastoraat in de gezondheidszorg en was co-auteur van boeken over dementie en praktijkbegeleiding en co-eindredacteur van boeken over profetisch pastoraat. Ze is momenteel de coördinator van het European Network for HealthCare Chaplains (ENHCC) (2010-2014).

Woensdag 19 november 2014
Yves De Maeseneer: Damiaan: zelfgave als weg van angst naar vreugde

‘De mens kan zichzelf niet anders vinden dan door zichzelf voluit te geven’, zo schreef het Tweede Vaticaans Concilie over de weg van angst naar vreugde (Gaudium et Spes, nr. 24). Maar wat betekent dat, jezelf geven? Vertrekpunt van de lezing is het werk Zelfgave van de Brabantse schilder Felix De Boeck. Niet toevallig schilderde hij ook een reeks portretten van Damiaan, getuige bij uitstek van wat er gebeurt als je de weg van de zelfgave gaat. Zelfgave draait om een radicale transformatie van je relatie tot jezelf, de anderen, de wereld en God. Tegenover de trend in onze cultuur die geluk zoekt in prestatie en bezit, zullen we met Damiaan ontdekken waarom geven leven doet en leidt naar ‘vreugde die niemand je kan afnemen’ (Joh 16,22).

Yves De Maeseneer is theoloog en literatuurwetenschapper. Aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen (KU Leuven) geeft hij theologische ethiek en coördineert hij de onderzoeksgroep Anthropos rond de vraag naar een vernieuwd christelijk mensbeeld in dialoog met traditie en hedendaagse cultuur. Onlangs verscheen onder zijn redactie (samen met Tom Uytterhoeven) Sta op en loop: Geloven in vergeving (Halewijn, 2013).
Meer informatie: info@damiaanvandaag of tel. 016 31 63 68