Op zondag 13 mei was het feest op de Sint-Antoniusberg. Om 11 uur ging Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, voor in de Plechtige Eucharistie in de Sint-Antoniuskapel. Na de viering rond 12 uur was iedereen welkom in het Damiaancentrum voor de plechtige opening van de tentoonstelling Held en heilige door Louis Tobback, burgemeester van Leuven.

Vooraf sprak de bisschop nog een klein woordje. Held en heilige is dezelfde tentoonstelling die ook op Erfgoeddag te bewonderen viel, aangevuld met drie extra panelen die Damiaans doorgaande inspiratie verbeelden. Ook vandaag vinden velen kracht, moed en inspiratie in het leven van Pater Damiaan. Sommigen zijn op hun beurt een beetje een Damiaan voor anderen.

Burgemeester Tobback verwees in zijn toespraak naar zuster Jeanne Devos. De expo wil deze door Damiaan geïnspireerde mensen in de kijker zetten. Aandacht gaat speciaal naar die organisaties, instellingen en verenigingen die dagelijks in de geest van Damiaan werken en daarom niet toevallig zijn naam dragen.

Zoals Ruben Boon, projectleider van  in zijn korte toespraak onderstreepte, verdienen ook de wereldwijde projecten van de Paters en Zusters van Damiaans eigen congregatie aandacht. In de inkomhal konden de aanwezigen via een multimediapresentatie kennismaken met deze projecten.

Deze tentoonstelling laat zien dat Pater Damiaan niet zomaar een doodgewone held was, die door zijn talenten en uitstraling, zijn stoerheid en bravoure, krachttoeren uithaalde en vrouwelijke harten sneller liet slaan. Pater Damiaan was een buitengewone christelijke held die bij God zijn moed en kracht vond voor de heldenmoed die hij op Molokaï toonde en bekocht met zijn leven. God doet hem als heilige eeuwig schitteren.

Deze tentoonstelling laat ook zien dat het verhaal van Pater Damiaan een verhaal zonder einde is. Ieder dag schrijven mensen van goede wil verder aan zijn verhaal, een verhaal van vrede, gerechtigheid en menswaardigheid.

Een lint was er niet maar burgemeester Tobback opende toch enthousiast de tentoonstelling. De mensen dronken een glaasje en keken wat rond. Het was een gezellige drukte.

Rond half twee keerde de rust terug in het Damiaancentrum. Er werd al meteen tevreden teruggeblikt op een geslaagd Damiaanfeest 2012. Met dank aan iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft meegewerkt aan de tentoonstelling! Met bijzondere dank aan de Damiaanvrienden voor hun helpende handen!