Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Anne Vandenhoeck verzorgt voor ons de tweede lezing van ons najaarsprogramma op woensdag 15 oktober om 20 uur: Het leven zoals het is. Het werk van een ziekenhuispastor.

Een eerste deel van de lezing belicht het lijden als deel van het leven vanuit het paastriduüm. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan gevoelens van onmacht veroorzaakt door lijden. In een tweede deel staat de bijdrage van de ziekenhuispastor centraal. Hoe gaat hij/zij met lijden om en wat is voor hem/haar belangrijk in de zorg voor mensen die lijden?

Anne Vandenhoeck is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Ze publiceerde verschillende artikels over het pastoraat in de gezondheidszorg en was co-auteur van boeken over dementie en praktijkbegeleiding en co-eindredacteur van boeken over profetisch pastoraat. Ze is momenteel de coördinator van het European Network for HealthCare Chaplains (ENHCC) (2010-2014).

Wanneer? woensdag 15 oktober 2014, van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar?  Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Parkeermogelijkheid vindt u op de parking van de Jozefieten op het Damiaanplein.

Bijdrage:  niet-studenten =  4 euro; studenten = 2 euro (koffie, thee en andere dranken tijdens de pauze inbegrepen)

Voor meer info: 016 31 63 68 of info@damiaanvandaag.be