De KU Leuven richtte op 8 oktober een Damiaanfonds op. Het nieuwe fonds wil de levenskwaliteit van personen met een functiebeperking via hoogstaand onderzoek verbeteren. Het fonds kadert binnen het diversiteitsbeleid van de KU Leuven en stelt zich als doel een platform te bieden waar innovatie en cultureel erfgoed samenkomen, voor en over mensen met een functiebeperking. De inzet van de heilige pater Damiaan naar de melaatsen toe, zowel fysiek als sociaal gestigmatiseerd, dient als inspiratiebron. Naast de KU Leuven zijn de VZW Vereniging der Paters der Heilige Harten, de VZW Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking en de VZW Damiaanactie, medeoprichters van het Fonds.

Copyright Marc Dujardin

“Vandaag is de oprichting van het Damiaanfonds slechts een mosterdzaadje”, zei vicerector Katlijn Malfliet. “Maar we zijn ervan overtuigd dat het zal uitgroeien tot een bijzondere aanpak vanuit onze hele universiteit.” Het Damiaanfonds hoopt bovendien via onderzoek tot internationale solidariteit te komen. Uit de oprichtingsakte noteren we dat het Fonds volgende doelen vooropstelt: het zoeken naar nieuwe praktische toepassingen om de toegankelijkheid en de levenskwaliteit voor personen met een functiebeperking te verbeteren, het beheer van het cultureel en spiritueel erfgoed van Damiaan in Leuven en het onderzoek inzake handicap en ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden. Voor meer info: damiaan@kuleuven.be.

Bron: KU Leuven