Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Yves De Maeseneer verzorgt voor ons de derde lezing van ons najaarsprogramma op woensdag 19 november om 20 uur:

Damiaan: Zelfgave als weg van angst naar vreugde

‘De mens kan zichzelf niet anders vinden dan door zichzelf voluit te geven’, zo schreef het Tweede Vaticaans Concilie over de weg van angst naar vreugde (Gaudium et Spes, nr. 24). Maar wat betekent dat, jezelf geven? Vertrekpunt van de lezing is het werk Zelfgave van de Brabantse schilder Felix De Boeck. Niet toevallig schilderde hij ook een reeks portretten van Damiaan, getuige bij uitstek van wat er gebeurt als je de weg van de zelfgave gaat. Zelfgave draait om een radicale transformatie van je relatie tot jezelf, de anderen, de wereld en God. Tegenover de trend in onze cultuur die geluk zoekt in prestatie en bezit, zullen we met Damiaan ontdekken waarom geven leven doet en leidt naar ‘vreugde die niemand je kan afnemen’ (Joh 16,22).

Yves De Maeseneer is theoloog en literatuurwetenschapper. Aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen (KU Leuven) geeft hij theologische ethiek en coördineert hij de onderzoeksgroep Anthropos rond de vraag naar een vernieuwd christelijk mensbeeld in dialoog met traditie en hedendaagse cultuur. Onlangs verscheen onder zijn redactie (samen met Tom Uytterhoeven) Sta op en loop: Geloven in vergeving (Halewijn, 2013).

Wanneer? woensdag 19 november  2014, van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar? Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Parkeermogelijkheid vindt u op de parking van de Jozefieten op het Damiaanplein.

Bijdrage: niet-studenten = 4 euro; studenten = 2 euro (koffie, thee en andere dranken tijdens de pauze inbegrepen)

Voor meer info: 016 31 63 68 of info@damiaanvandaag.be