We nemen u graag mee naar Molokaï, december 1888. De Britse anglicaanse kunstenaar Edward Clifford bracht toen een bezoek aan Damiaan in de melaatsennederzetting. Clifford en Damiaan waren goede vrienden. De bezoeker bracht dan ook een hele schat aan geschenken en complimenten mee. Ze bezorgden elkaar aangename momenten terwijl ze over van alles en nog wat praatten in de veranda van Damiaans huis. Clifford legde er ook de basis voor zijn Damiaanportretten. De voorname gast liet zich meevoeren op de golven van het bruisende leven in de nederzetting. Wat was hij ontroerd toen hij de melaatsen de middernachtmis op kerstavond hoorde zingen. Clifford bezorgde Damiaan zijn mooiste momenten op het einde van diens leven. “Ik was ziek – jij hebt mij bezocht” (naar Mt. 25, 36). Deze woorden schreef Damiaan in de bijbel van de Britse kunstenaar Edward Clifford. Maar het is ook een uitnodiging aan ons adres om, op weg naar Kerstmis, oog te hebben voor de noden van kleine en uitgestoten mensen.

copyright Damiaan Vandaag