Op zaterdag 4 oktober vierde Zele-Huivelde Damiaan met een dekenale viering in de Sint-Jozefskerk en de opening van een Damiaantentoonstelling. Een grote, zingende gemeenschap was getuige van deze warme, deugddoende viering. Een delegatie van de paters van de Heilige Harten uit Leuven ondersteunde het geheel en zorgde ook voor een gepaste homilie. Na de viering werd onder grote belangstelling de tentoonstelling ‘Damiaan, melaats tussen zijn melaatse medemens’ van kunstenaar Dries Vanwijnsberghe geopend. Mevrouw Robben, weduwe van de kunstenaar, kaderde deze werken in het perspectief zoals de kunstenaar dat zou gewenst hebben. Een prachtige reeks penseeltekeningen rond het leven van Damiaan op Molokaï sierde de kerk de hele maand oktober.  André Symoens, Zele-Huivelde 

Copyright Martine Creve