Op zaterdag 25 oktober vierde Ninde (Tremelo) de vijfde verjaardag van Damiaans heiligverklaring. Hiervoor deed de parochiegemeenschap een beroep op de parochie van Herne, een Damiaanactiedorp uit het Pajottenland.

In 2013 zette Herne Damiaan in the picture met allerlei creatieve initiatieven. Een uniek Damiaanspel op kerstnacht 2013 werd de afsluiter van een werkjaar waarin samenwerking, respect, inspiratie en volharding centraal stonden. Voor de realisatie van die evocatie met klank- en lichteffecten maakten zij gebruik van de grote voorraad toneelattributen die in Ninde opgeslagen zijn. Moemoes, het typische lange losse kleed van de dames op Molokaï ten tijde van Damiaan, zijn er sinds de Damiaanstoet van 1989 immers voorradig. Ook de witte mannenkielen die er destijds werden gedragen, strooien hoeden, bloemenkransen, picpuskleren, lompen, vlaggen, …. werden door Herne ontleend.

Copyright Sonia Crabbé

Sonia Crabbé, voorzitter van de plaatselijke Damiaanactiegroep, stelde voor om de opvoering ook eens in Ninde te brengen. Scenarist en hoofdrolspeler Germain Derijcke bracht zijn ploeg opnieuw samen. Niet zo een eenvoudige opgave als je alleen maar met vrijwilligers werkt! Op zaterdag 25 oktober toverde een dertigtal Hernenaars de parochiekerk van Ninde om tot het melaatseneiland Molokaï. Ze namen de toeschouwers mee op een denkbeeldige reis vanuit Damiaans geboorteplaats over het paradijselijke Hawaii tot op het lepra-eiland waar Jozef de Veuster in 1889 tussen zijn melaatse vrienden stierf.

Copyright Sonia Crabbé

Alle hoeken van de kerk werden benut voor een boeiende reconstructie van het leven van Damiaan. Een boot kwam via de middenbeuk van de kerk binnengevaren. Vanop het oksaal nam de bisschop Damiaans biecht af. Het Legato-koor dat het volk van Molokaï verzinnebeeldde, luisterde het geheel muzikaal op. Ook het koor van Ninde onder leiding van Jules Simons verleende zijn medewerking. Een prachtige verlichting samen met precies gekozen filmfragmenten brachten de aanwezigen in de juiste sfeer. Ook al kende het publiek de biografie van Damiaan, toch werd er hier en daar een traan weggepinkt. De vertolking van de mensen was zo doorleefd en de boodschap zo menselijk overgebracht dat iedereen zich betrokken voelde. De evocatie werd afgesloten met een eucharistie waarin de pastoors van Herne en Tremelo-Ninde samen voorgingen.

Copyright Sonia Crabbé

Tussen Herne en Ninde werd op deze manier een mooie vriendschapsband gesloten, gedragen door de bewondering voor de heilige Damiaan en de inzet voor de Damiaanactie. Damiaan vijf jaar heilig werd passend herdacht. We zijn ervan overtuigd dat Damiaan goedkeurend naar zijn mensen heeft gekeken.

Sonia Crabbé, Tremelo-Ninde