Een jaar na het overlijden van dokter Claire Vellut onthulde Damiaanactie Madras in India een gedenkteken in Polambakkam waar ze jarenlang werkte. Op vrijdag 20 september 2013 overleed dokter Claire Vellut. Zij was 86 jaar. Van 16 tot en met 19 september had ze nog het Achttiende Internationale Lepracongres bijgewoond in Brussel, een congres waaraan meer dan 800 dokters, gezondheidswerkers en lepra-experten deelnamen. Claire Vellut was nauw verbonden met Damiaanactie. In 1955 trok ze, op vraag van de melaatsendokter Frans Hemerijckx (1902-1969) uit Ninove naar Polambakkam (India) waar ze samen de rondtrekkende ‘klinieken onder de bomen’ oprichtten. Samen met haar equipes behandelde ze er meer dan 31.000 patiënten en bleef er werkzaam tot in 2009. In 1989 werd ze eredoctor aan de KU Leuven en in 2002 kreeg ze de International Gandhi Award voor haar werk in India. Een grote dame in het bestrijden van lepra en tbc. Een jaar na haar overlijden kreeg ze een gedenkteken onder de boom waar ze vroeger zovele zieken ontmoette. Een jonge beeldhouwer, een ‘onaanraakbare’, ging aan de slag vertrekkende van een foto van dokter Vellut. Hij vereeuwigde haar in steen. De herinnering aan deze grote dame blijft levend op de plaats waar ze 55 jaar heeft geleefd en gewerkt.

Copyright Jacques Vellut