Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Op woensdag 21 januari geeft Martin Moors in het Damiaancentrum, Leuven, een lezing over:

Het christendom, eeuwenoud, springlevend

Waar komt de levenskracht – waar die er nog is – van het christendom vandaan? Waar komt het bij het christelijk geloof op aan wanneer het door zoveel weerstand en kritiek heen moet en zichzelf voortdurend moet overleven, vandaag even zozeer als vroeger? Christelijk geloof overleeft en vernieuwt zichzelf daadwerkelijk enkel wanneer zijn ideeëngoed in praxis en engagement ligt ingebed. In geloofszaken heeft het doen voorrang op het denken. Godsdienstigheid wordt verwerkelijkt door praxis: gelovige gemeenschapspraxis als cultus, liturgie, gebed even zozeer als caritas en moraal wanneer die hun motor vinden in het praktische Jezus-woord “Maar Ik zeg u …”. In het ‘doen’ ligt een positieve scheppingskracht van geloof welke het denken – zeker wanneer het kritisch wordt – met al zijn voorstellingen niet bezit. Een geloofscrisis – ook cultureel – ontstaat wanneer eerst de vitaliteit van geloofspraxis uitgeput is geraakt waardoor geloofsvoorstellingen meteen alle relevantie voor levensduiding verliezen. Ze zullen deze relevantie herwinnen binnen een geloof dat opnieuw tot praxis beweegt. Zo is P. Damiaan bij uitnemendheid een heilige-in-de-praktijk voor onze kritische tijd.

Martin Moors is emeritus professor van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven, en katholiek priester van het bisdom Hasselt. Hij doceerde de vakken Metafysica en Godsdienstfilosofie en was hoofd van het departement Metafysica en Cultuurfilosofie tot 2010. Hij was gastdocent aan verscheidene buitenlandse universiteiten. In zijn publicaties en lezingen houdt hij zich vooral bezig met het Duits Idealisme (Kant, Schelling) en met de godsdienstfilosofie, in het bijzonder vraagstukken rond Geloof en Rede, het Kwade, enz.

Wanneer? woensdag 21 januari 2015, van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar? Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Parkeermogelijkheid vindt u op de parking van de Jozefieten op het Damiaanplein.

Bijdrage: niet-studenten = 4 euro; studenten = 2 euro (koffie, thee en andere dranken tijdens de pauze inbegrepen)

Voor meer info: 016 31 63 68 of info@damiaanvandaag.be