Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Op woensdag 25 februari geeft Geert Van Oyen in het Damiaancentrum, Leuven, een lezing over:

De vier evangeliën:
vier spiegels voor zinzoekers

De narratieve leesmethode van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament (Marcus, Matteüs, Lucas, Johannes) legt de nadruk op de communicatieve aspecten van deze verhalende teksten. Hun diepe betekenis komt aan het licht wanneer de lezer als het ware deel gaat uitmaken van het verhaal. Elk van de vier evangelieverhalen construeert een ‘andere’ lezer. In deze conferentie zoeken we naar de eigenheid van die vier eeuwenoude boodschappen. We stellen niet alleen vast dat reeds de bronteksten van het christendom getuigen van een grote diversiteit, maar we ervaren ook hoe ieder van de vier evangeliën op een eigen wijze de hedendaagse lezers kan inspireren in de zoektocht naar zin.

Geert Van Oyen is exegeet. Hij doceert aan de faculteit theologie van de Université catholique de Louvain en maakt daar ook deel uit van de onderzoeksgroep Religie, Spiritualiteit, Cultuur en Maatschappij. Hij houdt vooral van het Marcusevangelie, maar doet ook onderzoek over andere teksten uit het Nieuwe Testament of over enkele apocriefe teksten. In zijn conferenties belicht hij vooral hoe de Bijbel als verhaal ook nog een boodschap voor hedendaagse lezers kan hebben.

Wanneer? woensdag 25 februari 2015, van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar? Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Parkeermogelijkheid vindt u op de parking van de Jozefieten op het Damiaanplein.

Bijdrage: niet-studenten = 4 euro; studenten = 2 euro (koffie, thee en andere dranken tijdens de pauze inbegrepen)

Voor meer info: 016 31 63 68 of info@damiaanvandaag.be