Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit voorjaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro (studenten: 2 euro). Parkeermogelijkheid: parking Jozefieten, Damiaanplein.

Woensdag 22 april 2015

Liesbeth Goris: De leek in de Kerk

Reeds sinds 1969 zijn pastorale werksters werkzaam in onze Vlaamse Kerk. Bijna 35 jaar geleden werden zij op deze taak voorbereid en gevormd en thans worden velen van hen ook bezoldigd voor hun professioneel en fulltime werk. Maar in diezelfde Kerk werken duizenden enthousiaste vrijwilligers. Hun aanwezigheid is een vanzelfsprekendheid, want als ‘leken’ brengen zij immers de dagdagelijkse en geleefde werkelijkheid binnen in het geloofsleven. Nog meer dan ooit zijn zij onmisbaar in de toekomst. Wat is de taak van de leek ? Heeft de leek een roeping en wat is zijn verhouding tot het gewijde ambt ? Is er hoop en perspectief naar een volwaardige participatie van lekengelovigen in een Kerk die werkt aan nieuwe structuren en grote reorganisaties ? Op deze avond willen we de nieuwe en vernieuwende Kerk belichten vanuit de samenleving en stilstaan bij de term ‘leken’.

Liesbeth Goris is gehuwd en heeft 3 kinderen en 1 pleegkind. Ze behaalde een Master in de Godsdienstwetenschappen en een aggregaat hoger onderwijs. Sinds 1992 is ze werkzaam als pastorale werkster. Ze is aan de slag als parochieassistente in de zone Hoegaarden, als ziekenhuispastor in Huize Nazareth Goetsenhoven (Broeders van Liefde) en als federatiecoördinator van de federatie Tienen-Hoegaarden.

Woensdag 6 mei 2015

André Jansen: Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid

Om de dynamiek van de spiritualiteit van de heilige Franciscus te begrijpen moeten we doorstoten tot zijn mystiek beleven. Dat is geïnspireerd door de parabel van de barmhartige Samaritaan, waarin het ‘nabij komen’ centraal staat. Franciscus stelt vanuit zijn mystiek beleven (zoals vele andere mystici trouwens) indirect scherp de vraag: wie is de mens? Hij daagt ons uit tot het herformuleren van onze visie op de mens en opent perspectieven voor een geseculariseerde mens van de 21ste eeuw. In die lijn ligt trouwens ook de uitspraak van de grote theoloog Karl Rahner: ‘Het christendom in de 21ste eeuw zal mystiek zijn of niet zijn’.

André Jansen is minderbroeder, franciscaan. Hij was vele jaren actief in het onderwijs en in de pastoraal. Tegelijk had hij aandacht voor de spiritualiteit van de stichter van zijn orde. Meer dan dertig jaar is hij redactielid van het tijdschrift Franciscaans Leven en publiceerde daarin talrijke artikelen. Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid.

Meer informatie: info@damiaanvandaag of tel. 016 31 63 68

Afbeelding: copyright Damiaan Vandaag