Precies 125 jaar na het overlijden van Damiaan, op 15 april 2014, lanceerde Damiaan Vandaag een Damiaanblog. Vorig jaar was het immers een bijzonder Damiaanjaar. In 2014 vierden we 150 jaar priesterwijding (21 mei 1864) en aankomst op de Hawaii-eilanden (19 maart 1864), 125 jaar overlijden (15 april 1889), 50 jaar Damiaanactie (1964) en 5 jaar heiligverklaring (11 oktober 2009). Elke week opnieuw bracht deze blog een stukje uit het leven van Damiaan of een fragment uit de 125 jaar Damiaangeschiedenis na zijn dood opnieuw tot leven. En ook een jaar later gaat de Damiaanblog verder want Damiaan spreekt aan, inspireert en blijft steeds actueel. De blog biedt de kans even stil te staan, op adem te komen en nieuwe inspiratie op te doen.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Een citaat uit Damiaans brieven, een stukje uit een Damiaanbiografie, een foto van een Damiaankunstwerk, een getuigenis over Damiaan, een treffende evangeliepassage, een ontmoeting, een artikel uit de krant van vandaag kan een aanleiding en invalshoek zijn voor een korte en krachtige bijdrage aan de blog. Hiermee doen wij een warme oproep aan al wie iets wil schrijven over Damiaan voor onze blog. Dat hoeft niet lang te zijn. Een half A4 is voldoende. Bijdragen zijn welkom op het volgende adres: info@damiaanvandaag.be.

Behalve onze Damiaanblog, kunt u ook steeds terecht op www.damiaanvandaag.be waar u meer te weten komt over onze activiteiten en praktische informatie vindt voor een bezoek aan het Damiaancentrum en het graf van Damiaan in Leuven.

Ontvangt uw familielid, vriend of kennis graag onze digitale nieuwsbrief, geef ons zijn of haar e-mailadres door via info@damiaanvandaag.be.