Op 21 maart 2015 overleed pater Frans Goots in de palliatieve eenheid van Sint-Pieter in Leuven. Hij werd geboren in 1936 in Mol-Achterbos. Hij vertelde ooit hoe hij, 17 jaar oud, het nieuws hoorde dat een dorpsgenoot-missionaris in Congo overleden was. Dat trof hem zo, dat hij spontaan besliste “ik ga hem vervangen”. Drie jaar later trad hij in bij de paters picpussen en werd er priester gewijd in 1964.

Nog hetzelfde jaar vertrok hij naar Congo, het land dat pas onafhankelijk was en herhaaldelijk in rep en roer stond. Ondanks de vele bange en angstige situaties voor de bevolking en de missionarissen, is hij er naar eigen zeggen de hele tijd gelukkig geweest. Na één jaar Kinshasa, vertrok hij naar de prefectuur Kole in het binnenland en was daar werkzaam als leraar, pastoor, provinciale overste (1978-1989), reispater. In 1997 kwam hij onverwacht, na drieëndertig jaar Congo, met een gebroken gezondheid definitief terug naar België en verbleef er in de kloostergemeenschap van Leuven.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Niet alleen de band met zijn Kempisch geboortedorp, ook de manier waarop zijn missionarisroeping tot stand kwam, en vooral zijn hele kloosterleven getuigen van zijn eenvoud. Wat hem in zijn oude dag evenzeer kenmerkte was zijn dankbaarheid : hij was dankbaar voor wat zijn familie, zijn medebroeders, zijn vrienden en kennissen voor hem betekenden. Eigenlijk dankte hij God die voor hem alles betekende. De uitvaartliturgie had plaats in de Sint-Antoniuskapel in Leuven op 27 maart.