“De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering, met de medewerking van de New York City Council en het Aartsbisdom van New York, is er in geslaagd is om 33rd Street, tussen 1st and 2nd Avenue,in Manhattan te Iaten herbenoemen ter ere van Pater Damiaan. “Father Damien Way” is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van drie belangrijke ziekenhuizen, waaronder Bellevue Hospital Center, een van de weinige hospitalen aan de Oostkust van de V.S. gespecialiseerd in de behandeling van lepra. De nieuwe Damiaanstraat ligt ook aan de kapel van de Paters van de Heilige Harten waartoe Damiaan behoorde.

Om dit eerbetoon aan de ‘Grootste Belg’ gepast te vieren, zal Dhr. Geert Bourgeois, Minister-President van de Vlaamse Regering, een werkbezoek brengen aan New York City waar hij o.a. de “Father Damien Way” zal inhuldigen op 11mei, een dag na de naamdag van de Heilige Damiaan. Deze ceremonie zal Pater Damiaan in al zijn facetten belichten en verscheidene belangrijke stakeholders zullen aanwezig zijn en actief deelnemen aan de inhuldiging. We denken hierbij aan de New Yorkse en Hawaiiaanse overheden, geestelijke, lokale en Belgische overheden en personaliteiten, de academische wereld, biomedische en farmaceutische bedrijven, NGO’s, en internationale organisaties”.

 

Tekst: Geert De Proost, Algemene Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in de VS

Afbeelding: Klaas Verplancke