Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Op woensdag 6 mei om 20 uur geeft André Jansen in het Damiaancentrum, Leuven, een lezing over:

Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid

Om de dynamiek van de spiritualiteit van de heilige Franciscus te begrijpen moeten we doorstoten tot zijn mystiek beleven. Dat is geïnspireerd door de parabel van de barmhartige Samaritaan, waarin het ‘nabij komen’ centraal staat. Franciscus stelt vanuit zijn mystiek beleven (zoals vele andere mystici trouwens) indirect scherp de vraag: wie is de mens? Hij daagt ons uit tot het herformuleren van onze visie op de mens en opent perspectieven voor een geseculariseerde mens van de 21ste eeuw. In die lijn ligt trouwens ook de uitspraak van de grote theoloog Karl Rahner: ‘Het christendom in de 21ste eeuw zal mystiek zijn of niet zijn’.

André Jansen is minderbroeder, franciscaan. Hij was vele jaren actief in het onderwijs en in de pastoraal. Tegelijk had hij altijd aandacht voor de spiritualiteit van de stichter van zijn orde. Meer dan dertig jaar is hij redactielid van het tijdschrift Franciscaans Leven en publiceerde daarin talrijke artikelen. Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid.

Wanneer? woensdag 6 mei 2015, van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar? Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Parkeermogelijkheid vindt u op de parking van het Heilige-Drievuldigheidscollege op het Damiaanplein.

Bijdrage: 4 euro; studenten = 2 euro (koffie, thee en andere dranken tijdens de pauze inbegrepen)

Voor meer info: 016 31 63 68 of info@damiaanvandaag.be