Het zeilschip Mercator ligt al enige tijd in de jachthaven in Oostende. Geïnteresseerden kunnen op het schip in een tentoonstelling zijn bijzondere geschiedenis ontdekken. Half september zou het schip zijn ligplaats echter verlaten voor noodzakelijke herstellingswerken die naar alle waarschijnlijkheid toch een vijftal maanden in beslag zullen nemen. In het voorjaar van 1936 bracht het zeilschip Mercator het stoffelijke overschot van Damiaan naar België. Op 3 mei 1936 kwam het schip in de haven van Antwerpen aan.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag