Na een lange periode van intense voorbereiding en verwachtingsvol uitkijken was het dan zover. Op zaterdagavond 9 mei vond het concert Damiaan, daar zit muziek in! plaats in de KADOC-kapel in Leuven.
Het begon meer dan twee jaar geleden in het voorjaar van 2013. Toen ontdekten Patrik Jaspers en Ruben Boon van Damiaan Vandaag in de Leuvense Damiaancollectie van de Paters van de Heilige Harten een Hawaiiaans muziekhandschrift. Het handschrift was erg kwetsbaar. Een deskundige conservatie- en restauratiebehandeling drong zich op. Damiaan Vandaag wilde evenwel meer dan zomaar restaureren om het handschrift nadien weer netjes achter slot en grendel op te bergen. Men wilde het handschrift opnieuw laten schitteren als vanouds in een concert en een expo.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Succesvolle campagne

Enkele enthousiaste partners zetten mee hun schouders onder het project. Samen met de Erfgoedcel-stad Leuven, Resonant. Centrum voor muzikaal Erfgoed, KADOC-KU Leuven, de Vlaamse Erfgoedbib, het Leuvens koor Camerata Aetas Nova en niet te vergeten sopraan Noémie Schellens, de enthousiaste meter van het muziekhandschrift, lanceerde Damiaan Vandaag op 8 april 2014 een inzamelactie voor de restauratie en het concert. Drie maanden en een doorgedreven promocampagne later werd deze actie succesvol afgesloten met dank aan de gulle donateurs. Het handschrift kon eindelijk naar het atelier van restauratrice Myriam Van Herck.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Restauratie en concert

Meer dan een half jaar later voltooide de restauratrice haar monnikenwerk. Het handschrift was nu klaar voor het concert en de expo. Ondertussen waren ook alle tickets voor het concert de deur uit. Zaterdagmiddag 9 mei werd alles in gereedheid gebracht.
Toen iedereen zijn stoel in de kapel had uitgekozen, begon het koor Camerata Aetas Nova onder leiding van Dieter Staelens met een ouverture. Daarna nam bevlogen koorlid Jos Stroobants het woord om dan de fakkel door te geven aan Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag. Hij heette iedereen welkom en lichtte nog even het opzet en het repertoire van de avond toe. Het concert Damiaan daar zit muziek in! Een heilige en een handschrift maakte een sprong in de tijd naar de melaatsenkolonie van Molokaï, toen Damiaan er van 1873 tot 1889 leefde en werkte. Het handschrift en talrijke andere bewaarde bronnen reikten een mooi repertoire aan om Sacramentsdag, een feestelijke dag op het Molokaï van toen, vandaag opnieuw tot leven te brengen.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Zingen voor het goede doel

Begeleid door Marie-Noëlle Bette aan het harmonium, maakten sopraan Noémie Schellens en het koor van de avond een klinkend succes. Het Ave Verum en Laudate Dominum van Mozart, het Ave Maria van Gounod en Hawaiiaanse ontdekkingen als het lied van de weesjongens van Damiaan werden meesterlijk vertolkt. Na het concert zette de projectleider van Damiaan Vandaag iedereen die zo enthousiast heeft meegewerkt aan deze sprankelende concertavond letterlijk en figuurlijk in de bloemen. Donateurs, partners en sympathisanten kregen een welgemeend dankjewel. Samen met Noémie Schellens overhandigde Ruben Boon een cheque van 1000 euro aan De Stem van Ons Geheugen. De opbrengst van het concert gaat integraal naar dit bijzondere muziekproject. Net als Damiaan, zet ook de Stem van Ons Geheugen in op de positieve, heilzame kracht van samen zingen.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Opening expo

Tenslotte sprak gastvrouw Carine Dujardin woorden van dank namens KADOC-KU Leuven en nodigde iedereen uit voor de receptie en de expo in de wandelgangen van KADOC. Daar vielen enkel enthousiaste reacties te horen. “Zo spijtig dat dit maar eenmalig was. Ze zouden op tournee moeten gaan”, liet iemand zich ontvallen. Ook de tentoonstelling met het pas gerestaureerde handschrift viel in de smaak. Met een gratis expoboekje als leuk souvenir keerde iedereen naar huis.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Voor meer sfeerbeelden van het concert, klik hier.