Op vrijdagavond 8 mei werd in de Heilige Damiaankerk in het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) te Antwerpen de jaarlijkse viering gehouden ter gelegenheid van de feestdag van Damiaan.
Voorgangers waren bisschop Johan Bonny, Mgr. Paul Van den Berghe en vicaris-generaal Bruno Aerts. Drie priesters van buitenlandse origine die in het bisdom Antwerpen een pastorale taak opnemen, concelebreerden.

Copyright Christa Damen

Copyright Christa Damen

In zijn preek verwees bisschop Bonny naar de tijd waarin pater Damiaan leefde en als missionaris vertrok naar Hawaii. Zijn dienstbaarheid aan de melaatsen op Molokaï was een teken van zijn groot engagement als priester. Vandaag leven we in een andere tijd. We zijn blij dat er buitenlandse priesters bereid zijn in Vlaanderen te komen werken. Met deze priesters komt bisschop Bonny maandelijks samen voor uitwisseling en overleg. Na deze stemmige viering was er tijd voor ontmoeting bij een drankje en een hapje.

Copyright Christa Damen

Copyright Christa Damen

In mei 2016 zal het TPC in Antwerpen extra aandacht besteden aan het feest van Damiaan. De tentoonstelling Damiaan, held en heilige zal een plaats krijgen, naast de tentoonstelling van Damiaanactie.

met dank aan Christa Damen