Op de feestdag van Damiaan ging Jacques Haers, jezuïet en pastor van de Universitaire Parochie, de viering in de Sint-Antoniuskapel voor. Die stond in het teken van Damiaan, daar zit muziek in! Voor deze gelegenheid sloot tevens de Spaanstalige gemeenschap van de Sint-Michielsparochie aan. De viering was mooi en inspirerend. Een volle kerk hoorde hoe Damiaan en zijn muzikanten van Sacramentsdag op Molokaï een groots en oecumenisch feest maakten.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

De lezingen brachten het liefdesgebod in herinnering. Damiaan gaf zijn leven voor zijn zieke vrienden. Hij bracht Gods liefde tastbaar nabij. Deze heilige man van Molokaï toont hoe diezelfde liefde aan de basis ligt van een menswaardige samenleving waar iedereen zich thuis voelt en voor elkaar zorg draagt. En zo heeft de liefde wel degelijk de kracht van een gebod voor iedereen die bouwt aan een betere wereld, zo vernamen we in de homilie. Het koor Gaudeamus uit Wilsele-Putkapel zorgde ook dit jaar voor de passende muzikale omlijsting. Als tussenzang klonk zelfs het Hawaiiaanse lied dat de weesjongens op Molokaï speciaal voor Damiaan componeerden. De collecte van de dag ging integraal naar De Stem van Ons Geheugen, een muziekproject dat samen zingen met mensen met dementie wil stimuleren.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Op het einde van de viering werd iedereen vriendelijk uitgenodigd voor een receptie in het Damiaancentrum. Daar gaf Ruben Boon, de projectleider van Damiaan Vandaag, toelichting bij de expo Tussen hamer en penseel. Damiaan door de ogen van kunstenaars. Uiteindelijk was het tijd om bij te praten bij een glaasje. Trouwe en enthousiaste vrijwilligers verzorgden de receptie.

Damiaanviering Leuven 3

Copyright Damiaan Vandaag