Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks conferenties met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur.
Bijdrage: 4 euro (studenten: 2 euro). Parkeermogelijkheid: parking Heilig-Drievuldigheidscollege, Damiaanplein.

Woensdag 23 september 2015
Ignace Verhack: Wat bedoelen wij als wij God zeggen?

Ignace Verhack

Vele mensen hebben het moeilijk met ‘God’. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Oude voorstellingen doen het niet meer. Voor velen is er geen God. Heeft ‘God’ opgehouden te bestaan? Anderen weten dat sommige voorstellingen niet langer houdbaar zijn en zoeken op een positieve wijze naar meer authentieke vormen van geloof in God. Ondertussen blijven de oude vragen wat zij altijd geweest zijn. Wat komen we hier op de wereld doen? We worden geboren, met als enige zekerheid dat we vroeg of laat zullen sterven! Waartoe dient dan al onze inspanning? Vanwaar komen wij, waar gaan we naartoe? En zie naar al die ellende, al dat kwaad! Is dat een wereld om in God te geloven? Met dit alles voor ogen tasten we de mogelijkheid af om toch nog tot een zinvol Godsbeeld te komen. We zien God als een roepende oorsprong die de mens in beweging brengt en die onze toekomst wil zijn.

Ignace Verhack (1944) is emeritus hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven en vader van vier kinderen. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in metafysica en godsdienstfilosofie. Van zijn hand verscheen in 2011 Wat bedoelen wij wanneer wij God zeggen? (Uitgeverij Pelckmans/Klement).

Woensdag 21 oktober 2015
Paul Moyaert: Barmhartigheid is lankmoedige liefde

Paul Moyaert

Wat is er zo bijzonder aan de naastenliefde zoals het christendom die formuleert en vormgeeft? Naastenliefde, en dan speciaal de liefde voor de ‘vijand’, is een doorn in het oog van de rechtvaardigheid. Het gebod van de naastenliefde wordt daarom wel eens ervaren als een ergerlijk moreel gebod. Waarom eigenlijk? En hoe kan je dit gebod inhoudelijk aannemelijk maken? Op deze prangende vragen zoeken we samen een antwoord. We maken kennis met een aristocratische uitleg, om dan zo via een spirituele invulling in de lijn van Kierkegaard en via de katholieke moraal, uiteindelijk op zoek te gaan naar een actuele betekenis en invulling van dit waardevolle gebod van de naastenliefde in de seculiere samenleving waarin wij leven.

Paul Moyaert (1952) is gewoon hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij doceert de vakken algemene wijsbegeerte en wijsgerige antropologie. Over naastenliefde en barmhartigheid publiceerde hij veelvuldig: o.a. De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde (uitgeverij Sun, 1998). Zijn meest recente publicatie Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud werd bekroond met de bijzondere Van Helsdingenprijs 2015.

Woensdag 18 november 2015
Jan De Cock: Doodgelukkig bij gevangenen en zieken. Een pastor getuigt

Jan De Cock

Straatopvoeder, ontwikkelingswerker, gevangeniswerker en ziekenhuispastor. Jan De Cock valt niet in een hokje te stoppen. Hij neemt ons mee langs gevangenissen in vijf continenten op zoek naar het menselijk gelaat van de gedetineerden. Hij deelde de cel met kruimeldieven, zakkenrollers en vliegtuigkapers, met muzikanten en huurmoordenaars, met moeders die eten stalen voor hun kinderen. Even later gaat hij met ons op pad door het ziekenhuis, van bed naar bed. Zijn ontroerende en vaak grappige verhalen brengen troost en bemoediging voor elke patiënt en voor iedereen die met zieke of stervende mensen in aanraking komt.
Pastor Jan De Cock laat ons kennismaken met de bikkelharde wereld van gevangenissen, de moeilijkheid en de noodzaak van verzoening en vergeving en het lastige streven naar gerechtigheid. Tegelijk brengt hij naast het ziekbed een ode aan het leven, een handreiking om niet bang te zijn voor ziekte en dood.

Jan De Cock (1964) is pastor. Sinds december 2014 is hij voltijds werkzaam als coördinator van de vzw Within Without Walls. Daar focust hij zich op zijn levenswerk. Hij is steunpilaar en pastor voor gevangenen, biedt hulp aan slachtoffers en houdt zich bezig met herstelrecht (restorative justice). Hij schreef zijn pakkende verhalen en ontroerende ervaringen neer in verschillende bekroonde publicaties o.a. Hotel Prison (Lannoo, 2003), Doodgelukkig leven (Lannoo, 2012) en Hotel Pardon (Lannoo, 2014).

Woensdag 16 december 2015
Kerstbezinning

De geboorte van een kind ontroert ons. Kan de geboorte van het Kerstkind ons hart nog raken? In woord en lied, in gedicht en symbool willen we het geheim van Jezus’ menswording naderbij brengen.

Meer informatie: info@damiaanvandaag of tel. 016 31 63 68