Het doel van De Stem van ons Geheugen is om contactkoren te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk, zodat nog veel meer mensen met dementie en hun familie de positieve kracht van samen zingen ontdekken. Daarom is een blijvende ondersteuning en informatie-uitwisseling tussen de contactkoren belangrijk. En ook een meer uitgebreid repertoire met aangepaste liedjes en partituren. Dankzij de steun van regionale en lokale besturen, instellingen, organisaties, bedrijven en particulieren zal De Stem van ons Geheugen verder uitgroeien tot een uniek instrument om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie te verbeteren. In Vlaanderen zijn al 50 contactkoren bekend en hun aantal blijft groeien.

Copyright De Stem van Ons Geheugen

Copyright De Stem van Ons Geheugen

Damiaan, daar zit muziek in!

Op zaterdagavond 9 mei 2015 vond het exclusieve en eenmalige concert Damiaan, daar zit muziek in! plaats in de KADOC-kapel in Leuven. Stadssopraan Noémie Schellens en het Leuvense koor Camerata Aetas Nova lieten het pas gerestaureerde Hawaiiaanse muziekhandschrift uit de Leuvense Damiaancollectie van de Paters der Heilige Harten opnieuw klinken. Het concert was niet enkel bedoeld als bedanking voor de vrijgevige donateurs maar ook als benefietconcert voor het project De Stem van Ons Geheugen van Koor&Stem vzw. Samen met de partners en dankzij de sympathieke steun van talrijke muziekliefhebbers haalde Damiaan Vandaag in totaal 1200 euro op.

De Stem van Ons Geheugen_1

Copyright Damiaan Vandaag

 

In een brief drukten de verantwoordelijken van het project hun dankbaarheid uit:

Namens de Raden van Bestuur van Koor&Stem vzw en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw willen wij u van harte danken voor de steun die het project ‘De Stem van ons Geheugen’ van Damiaan Vandaag mocht ontvangen.

Wij vonden het zeer aangenaam dat muziek en meer bepaald vocale muziek de brug kon slaan tussen het restauratieproject van het Hawaiiaanse muziekhandschrift uit de Leuvense Damiaancollectie en het project De Stem van Ons Geheugen. Daarmee heeft Damiaan Vandaag een bijdrage geleverd aan het destigmatiseren van de ziekte dementie in onze samenleving.

Wij danken u in het bijzonder voor de financiële steun die wij mochten ontvangen voor de ontwikkeling van ons project. Wij zullen die steun graag aanwenden voor de realisatie van nieuw liedmateriaal, aangepast aan de noden van mensen met dementie. Wij hopen hiermee in het najaar van 2015 te kunnen beginnen.

Copyright De Stem van Ons Geheugen

Copyright De Stem van Ons Geheugen

Actief steunen en meer informatie?

www.destemvanonsgeheugen.be

Email: dementie@koorenstem.be