Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Op woensdag 21 oktober om 20 uur geeft Paul Moyaert in het Damiaancentrum, Leuven, een lezing over:

Barmhartigheid is lankmoedige liefde

Wat is er zo bijzonder aan de naastenliefde zoals het christendom die formuleert en vormgeeft? Naastenliefde, en dan speciaal de liefde voor de ‘vijand’, is een doorn in het oog van de rechtvaardigheid. Het gebod van de naastenliefde wordt daarom wel eens ervaren als een ergerlijk moreel gebod. Waarom eigenlijk? En hoe kan je dit gebod inhoudelijk aannemelijk maken? Op deze prangende vragen zoeken we samen een antwoord. We maken kennis met een aristocratische uitleg, om dan zo via een spirituele invulling in de lijn van Kierkegaard en via de katholieke moraal, uiteindelijk op zoek te gaan naar een actuele betekenis en invulling van dit waardevolle gebod van de naastenliefde in de seculiere samenleving waarin wij leven.

Paul Moyaert (1952) is gewoon hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij doceert de vakken algemene wijsbegeerte en wijsgerige antropologie. Over naastenliefde en barmhartigheid publiceerde hij veelvuldig: o.a. De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde (uitgeverij Sun, 1998). Zijn meest recente publicatie Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud werd bekroond met de bijzondere Van Helsdingenprijs 2015.

Wanneer? woensdag 21 oktober 2015, van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar? Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Parkeermogelijkheid vindt u op de parking van het Heilige-Drievuldigheidscollege op het Damiaanplein.

Bijdrage: 4 euro; studenten = 2 euro (koffie, thee en andere dranken tijdens de pauze inbegrepen)

Voor meer info: 016 31 63 68 of info@damiaanvandaag.be