Op 10 oktober 2015 overleed in Heverlee, 103 jaar oud, zuster Adolpha Mues. Als kind maakte zij mee – en dat is haar naar eigen zeggen altijd bijgebleven – hoe haar ouders ‘een sukkelaar’ in hun gezin opnamen. Op haar zestiende trok ze naar de zusters van de Heilige Harten in Tongeren en in 1927 sprak ze haar kloostergeloften uit in het hoofdhuis van deze zusters in Parijs. In 1935 werd ze naar Quebec gezonden om er het pastorale werk van haar congregatie in Canada te ondersteunen. In 1965 kwam ze terug naar België en zette zich in voor allerlei taken in de kloosters van Tongeren, Petit-Rechain en Brussel. In 1985, toen ze 74 werd, verhuisde ze naar het Woon- en Zorgcentrum ‘Home Vogelzang’ van de zusters in Heverlee en was daar opvallend actief om het de bewoners naar hun zin te maken. Ze bleef dat doen, zij het in mindere mate, ook toen ze 100 werd! Als hoogbejaarde religieuze bleef ze vlot in de omgang, toonde ze belangstelling voor medezusters en medebewoners, hield ze van bezinning en rozenkrans, beantwoordde ze brieven en kerstkaarten. Tot aan haar dood bleef ze open van geest en van hart. Haar medezusters en -broeders, haar talrijke familieleden en vrienden hebben haar aan God toevertrouwd tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Heverlee-Terbank.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag