Op 11 oktober vierde Tremelo feest. Zes jaar na zijn heiligverklaring wilde het gemeentebestuur pater Damiaan als eerste ereburger van Tremelo in de bloemen zetten. Behalve voor het ereburgerschap was deze verjaardag ook het uitgelezen moment om de eerste steen van het nieuwe Damiaanmuseum plechtig te onthullen. Voor deze bijzondere gelegenheid trok de gemeente, samen met Sonia Crabbé, de grote bezielster van het plaatselijke Damiaanactiecomité, en met de steun van Damiaan Vandaag, dan ook alle registers open. Men rekende op de talrijke genodigden en natuurlijk op de inwoners van Baal, Tremelo en Ninde om van deze plechtigheid een echt volksfeest te maken.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

 

Voor de genodigden namen de festiviteiten in de vroege namiddag een rustig begin in het gemeentehuis met een hartelijk onthaal door burgemeester Paul Dams en het voltallige schepencollege. Met een glas in de hand keek men verwachtingsvol uit naar het vervolg. Intussen verzamelden enkele honderden mensen zich op het Damiaanplein bij het gemeentehuis. Terwijl de vendeliersgilde, de Pirrewitten, uit het naburige Keerbergen, hun kunsten lieten zien, namen de genodigden hun plaats in op het plein. Gastvrouw Sonia Crabbé sprak de talrijk aanwezigen enthousiast toe. Acteur Jo De Caluwe bracht een pakkend moment uit zijn Damiaanmonoloog: Damiaan die een brief schrijft aan zijn moeder en de emoties die dat bij hem oproept.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Het ereburgerschap

Hierna kwam een eerste hoogtepunt van de dag. Burgemeester Paul Dams kende Damiaan in naam van het ganse bestuur het ereburgerschap van de gemeente toe.

Wij hebben het ereburgerschap in het leven geroepen om onze waardering uit te drukken. Waardering voor hen die onze gemeente een bijzondere uitstraling hebben gegeven en nog steeds geven. Damiaan, grootste Belg en zes jaar geleden heilig verklaard, stond zonder enige twijfel als allereerste op onze lijst. Tot op vandaag blijft hij in de ganse wereld geroemd voor zijn inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving. Van wereldburger naar ereburger van Tremelo is misschien maar een kleine stap. Op deze manier laten wij echter zien dat wij pater Damiaan ook hier in ons eigen Tremelo niet vergeten. Ik ben vandaag een trotse burgemeester. En uw talrijke opkomst bewijst dat ook u trots bent op onze Damiaan”.

In haar toespraak verwees schepen van Cultuur Elynn Van Uffel nog naar de inspirerende en verbindende kracht van pater Damiaan.

Deze feestelijke zondag 11 oktober, is voor ons de dag van ereburgerschap van onze heilige Damiaan, maar ook de dag voor de chronisch zieken. Het thema dit jaar is weer ‘doorbreek de eenzaamheid’. Doorbreek het isolement waar chronisch zieken zich in bevinden. Diezelfde boodschap die Damiaan jaren geleden al uitdroeg toen hij naar Molokaï vertrok. En uw aanwezigheid vandaag bewijst het wederom weer. De boodschap van Damiaan verbindt. Hij verbindt vandaag de dag nog steeds mensen. Hij brengt samen. Damiaan inspireert ook. Hij was de inspiratiebron van diverse kunstenaars om schitterende werken te maken”.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Damiaanstoet

Na de toespraken legden de burgemeester en de schepen een bloemenkrans neer bij het Damiaanbeeld van Jan Boedts voor de kerk van Tremelo-centrum. Hierna vormde zich een Damiaanstoet waarbij iedereen mocht aansluiten. De Pirrewitten vendelden enthousiast verder. Prachtige oude karren trokken aan het oog voorbij. En ook Damiaan zelf ging in tweevoud mee, één in een koets en één te voet. Helemaal achteraan kwamen de burgemeester en de schepenen gevolgd door al wie mee wilde stappen van Tremelo-centrum naar het museum en geboortehuis van Damiaan in Ninde. Heel wat toeschouwers stonden langs het parcours. Opvallend ook hoeveel Damiaanvlaggen er uithingen aan huizen, palen of hekken.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

De eerste steen

Met fanfaremuziek op de achtergrond kwam de stoet in Ninde aan. Gastvrouw Sonia Crabbé begroette iedereen hartelijk, in het bijzonder de Vlaams-Brabantse gedeputeerde mevrouw Monique Swinnen en de Amerikaanse ambassadrice mevrouw Denise Campbell Bauer. Net als haar voorganger koestert mevrouw Bauer een grote bewondering voor Damiaan. Jo De Caluwe vertolkte opnieuw een fragment uit zijn monoloog waarin Damiaan deze keer worstelt met onbegrip en tegenkanting. Daarna nam schepen van toerisme Bert De Wit het woord.

Voor u staat een fiere schepen van Toerisme. Trots omdat de gemeente Tremelo voluit de kar trekt van het toerisme, door te investeren in een project waarmee we onze grootste Belg én onze eerste ereburger, de heilige pater Damiaan van Molokaï, willen eren en delen met de rest van de wereld. Binnenkort verschijnt hier, naast én in het geboortehuis, een modern, hedendaags, interactief belevingscentrum over onze Damiaan. Bij een bezoek zal u ongetwijfeld veel te weten komen over de figuur van Damiaan, maar tevens zal u merken hoe die figuur wordt geprojecteerd op de huidige samenleving, over de grenzen van de levensbeschouwingen heen. Iedereen is welkom in het Damiaanmuseum! Zowel individuele bezoekers als groepen zullen op gepaste wijze ontvangen worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de jongeren. Voor hen wordt een crearuimte voorzien, waar ze verschillende activiteiten en workshops zullen kunnen volgen”.

Gedeputeerde Monique Swinnen pikte hierop in. Ze beloofde alle mogelijke steun vanuit het provinciebestuur voor dit nieuwe project en wenste het gemeentebestuur niet alleen succes toe maar spoorde het ook aan vlot werk te maken van de realisatie. “Er zijn al genoeg hindernissen geweest op dit parcours”, benadrukte ze.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Na de toespraken en een dankwoord door de burgemeester nodigde gastvrouw Sonia Crabbé ambassadrice Campbell Bauer, burgemeester Dams, gedeputeerde Swinnen en schepen De Wit uit om de ‘eerste steen’ van het nieuwe Damiaanmuseum te onthullen. De Pirrewitten zorgden ten slotte nog voor de bekroning met een laatste wervelend optreden.
Na de plechtigheden kregen genodigden en andere toeschouwers nog een drankje aangeboden in Huize De Veuster. Het was een prachtig eerbetoon dankzij de talrijke sympathisanten en een stralende zon.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag