Pater Paul Aerts werd geboren op 12 januari 1945 in Begijnendijk. Hij deed zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege in Aarschot en studeerde daarna klassieke filologie, oosterse talen en geschiedenis aan de KU Leuven. Van 1 februari 1969 tot 30 juni 1971 was hij leraar aan het Damiaaninstituut  in Aarschot. Op 5 december 1971 legde hij zijn geloften af. Daarna vertrok hij naar het voormalige Zaïre waar hij les gaf aan het college in Lomela, een missiepost van de paters picpussen in het binnenland. In 1975 kwam hij terug naar België. In 1979 vertrok hij naar Peru waar hij werkte in de hoofdstad Lima en zich vooral bekommerde om het lot van de gevangen leden van het ‘Lichtend Pad’. Op 24 januari 1981 werd hij in Begijnendijk tot priester gewijd en keerde terug naar Peru.
In september 1983 werd hij teruggeroepen om assistent te worden van de provinciale econoom en pastoor van de Sint-Michielsparochie in Leuven. Twee jaar later werd hij provinciale econoom van de Vlaamse provincie van de picpussen. Als pastoor had hij een speciale aandacht voor de Spaansprekenden in Leuven. Door zijn inspanningen vormen ze samen met de Nederlandstaligen één parochiegemeenschap. Pater Paul had heel zijn leven een bijzondere aandacht voor de armen en uitgestotenen. In Lima voor de gevangenen, in Leuven voor de HIV- en Aidspatiënten. Hij was inrichtend lid van het H.I.V. integratiecentrum in Leuven. De laatste jaren werd hij ziek en overleed op 14 maart 2016. Onder grote belangstelling van zijn confraters en mensen uit Europese en Zuid-Amerikaanse landen werd van hem op 23 maart afscheid genomen in de Sint-Antoniuskapel in Leuven.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag