10 mei 1873 kwam Damiaan aan op Molokaï. Op 10 mei wordt zijn feestdag gevierd. Wie wil deelnemen aan een speciale viering of activiteit rond de feestdag van Damiaan kan onder meer terecht in Leuven, Tremelo-Ninde en Antwerpen.

Leuven

Op zondag 8 mei 2016 vindt een feestelijke eucharistieviering plaats om 11.00 uur in de Sint-Antoniuskapel, Pater Damiaanplein, Leuven.
E.P. Gilbert De Decker, provinciale overste, gaat voor in deze eucharistieviering die wordt opgeluisterd door het koor Gaudeamus uit Wilsele-Putkapel.
Na de eucharistieviering reikt het Damiaanfonds van de KU Leuven de eerste Damien Award/Damiaanprijs uit.
Ontdek wie deze Award krijgt en drink nadien een glaasje mee.
Parkeermogelijkheid vindt men op de private parking van het Heilig Drievuldigheidscollege aan het Damiaanplein.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Tremelo-Ninde

Naar jaarlijkse gewoonte vindt van 3 tot 5 mei 2016 ‘Wandelen met Damiaan’ plaats in Tremelo-Ninde. Een happening ten voordele van Damiaanactie.

Op dinsdag 3 mei is er een Scholenloop waar alle kinderen van Tremelo en Baal uit verschillende scholen aan deelnemen. Ze treffen elkaar op het voetbalterrein van FC Tremelo waar Ketnetwrapster Charlotte Leysen hen opwacht voor talrijke activiteiten. Charlotte is intussen al twee jaar meter van Damiaanactie. Aan het beeld ‘De Zelfgave’ van kunstenaar Simon Levi tegenover het geboortehuis van Damiaan in Ninde brengt de groep van 1200 jongens en meisjes een passend eerbetoon aan Damiaan. Rond het beeld zullen Ibiscus-bloemen, symbool van Hawaii, geplant worden.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Op Hemelvaart donderdag 5 mei staat ‘Wandelen met Damiaan’ op de agenda. Jaarlijks vinden meer dan 1000 sympathisanten de weg naar Ninde. De hele namiddag heerst een gezellige drukte op het kerkplein van Ninde. Naast een hapje en een tapje en vele optredens kunnen de deelnemers zich ook sportief uitleven. Men kan kiezen tussen 3 D-wandelingen: een Doe- wandeling van 5 km, een Dijk- en Denkwandeling van 12 km (telkens start tussen 08.00 uur en 14.00 uur op het feestterrein) en tenslotte de Damiaanbedevaartwandeling van Tremelo naar Leuven (vertrek om 07.00 uur aan de kerk van Ninde). Daarnaast kan er nog 40 km door eigen streek gefietst worden. Op de iPad kan je het parcours eenvoudig terugvinden. Ook een motorrit met roadboek is voorzien (vertrek tussen 08.00 uur en 11.00 uur). Wie het liever rustig aan doet, kan genieten van het gevarieerd programma in de feesttent. Ook voor kinderen is er van alles te beleven: springkasteel, schminken, ballonfiguren maken, djembé en nog veel meer. De opbrengst van deze dag gaat naar Damiaanactie.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

De organisatie ligt in handen van de Damiaanactiegroep Ninde-Baal-Tremelo en KWB Ninde-Baal.
Voor meer info: sonia.crabbe@pandora.be.

Antwerpen

Tijdens de meimaand 2016 wordt de Heilige Damiaan voor het voetlicht geplaatst. Het jaar van de barmhartigheid is de uitgelezen kans om de werken van barmhartigheid te concretiseren aan de hand van het levenswerk van pater Damiaan. Hij voedde de hongerigen en dorstigen, hij kleedde de naakten en bezocht de zieken. Hij ontving de ‘vreemdelingen’ op Molokai en werd gevangene met de melaatsen, hij begroef de doden.

Van 1 tot 15 mei zijn de tentoonstellingen Held én heilige. Damiaan in de spotlights (Damiaan Vandaag) en Interactieve tentoonstelling in woord en beeld (Damiaanactie) gratis te bezoeken in het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149 te Antwerpen. Graag nodigen wij u – eventueel met uw partner – uit op de officiële opening van de tentoonstelling op vrijdag 29 april  om 19.30 u in de Damiaankerk (TPC).

Van 18 tot 30 mei zijn dezelfde tentoonstellingen te bezichtigen in de Heilig Hartkerk in Turnhout. De tentoonstellingen zijn tijdens de kantooruren te bezoeken, groepen geven best op voorhand een seintje aan onthaal.tpc@telenet.be (TPC) en Miet_Daeleman@hotmail.com (Turnhout).

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Naar jaarlijkse gewoonte zal Mgr Johan Bonny voorgaan in de Damiaanviering op dinsdag 10 mei om 18.00 u in de Damiaankerk van het TPC aan de Groenenborgerlaan. Aansluitend is de tentoonstelling te bezoeken.

Op donderdag 12 mei om 19.00 uur in het TPC geeft Ruben Boon (Damiaan Vandaag) de lezing Grenzeloos bewogen. Pater Damiaan, een profetische figuur voor onze tijd. Pater Damiaan, een negentiende-eeuwse priester-missionaris, was en is een profetische figuur. Damiaan heeft nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Wereldwijd laten mensen over grenzen van religies en levensbeschouwingen heen, zich inspireren door zijn leven in geloof, hoop en liefde. Maar wat heeft Damiaan ons als profetische figuur vandaag te vertellen? Daarop gaan we dieper in tijdens deze lezing.

Meer informatie: Christa Damen, 0474 89 41 64 of christa.damen@telenet.be.