Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil samen met zijn partners zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Damiaan. Vanuit zijn gelovige inspiratie bouwde Pater Damiaan (1840-1889) in de melaatsennederzetting van Molokaï (Hawaii-eilanden) aan een betere wereld. Geconfronteerd met uitgestoten en kwetsbare zieke medemensen bracht Damiaan een wereldomvattend netwerk van solidariteit tot stand. Centraal in zijn werk stond het samen leven en het samen werken met deze mensen over grenzen van religie en levensbeschouwing heen. Tot op vandaag laat deze solidariteit zich voelen. De nalatenschap van Damiaan – zijn bezieling, inspiratie en engagement – is brandend actueel.

 

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Ook vandaag zijn er talrijke individuen, groepen, organisaties en initiatieven die in de geest van Damiaan kiezen voor mensen aan de rand en in de marge van onze maatschappij. Net als Damiaan kiezen zij dapper partij voor wie niet langer meetelt en buitenspel staat in onze soms harde en kille samenleving. Wil het Damiaanfonds werkelijk een verschil maken, dan kan het niet anders dan zijn blik en aandacht te richten op wie uit de boot valt en niet langer meetelt. Meer nog dan moet het Damiaanfonds openlijk kant durven kiezen en de brede samenleving wakker schudden voor de noden en de wensen van medemensen op een sociaal zijspoor.

LOGO Damiaanfonds NL

Daarom reikt het Damiaanfonds de komende jaren een Damien Award/Damiaanprijs uit aan een individu, een groep van mensen, een organisatie of een initiatief dat zich op bijzondere manier onderscheidt in de inzet en het engagement voor kwetsbare medemensen. Dit jaar wordt deze Award, een kunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters, voor het eerst uitgereikt.

Benieuwd wie de eerste Damien Award/Damiaanprijs in de wacht sleept?

Wees er dan zeker bij op de uitreiking op zondag 8 mei 2016 om 12.00 uur in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, B-3000 Leuven. Na de uitreiking volgt een receptie.

Voor meer info: info@damiaanvandaag.be of 016 31 63 68