Het Damiaanfonds van de KU Leuven reikte de Damien Award of Damiaanprijs 2016 uit aan De Stem van Ons Geheugen. Dit bijzonder muzikaal project zet mensen met dementie centraal en haalt hen uit hun sociaal isolement. De prijsuitreiking vond plaats op zondag 8 mei in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven).

Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil samen met zijn partners zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Pater Damiaan (1840-1889). Damiaan bracht een wereldwijd netwerk tot stand van solidariteit voor uitgesloten en kwetsbare medemensen . Een nalatenschap die tot op de dag van vandaag nog steeds brandend actueel is.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Ook vandaag kiezen talrijke individuen en organisaties in de geest van Damiaan voor wie niet langer meetelt en buitenspel staat in onze soms harde en kille samenleving. Het Damiaanfonds wil deze initiatieven via academisch onderwijs, onderzoek en bredere maatschappelijke en educatieve projecten helpen het verschil te maken en de brede samenleving wakker te schudden voor de noden en de wensen van kwetsbare medemensen.

Een Damien Award/Damiaanprijs

Het Damiaanfonds wil daarom jaarlijks een Damien Award/Damiaanprijs uitreiken aan een individu, een organisatie of een initiatief als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen. Dit jaar wordt deze award, een kunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters, voor het eerst uitgereikt.

Copyright Willy Peeters

Copyright Willy Peeters

De Stem van Ons Geheugen

De eerste Damien Award/Damiaanprijs gaat naar De Stem van Ons Geheugen, een initiatief van o.a. Koor en Stem en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Dit initiatief wil samen zingen met mensen met dementie aanmoedigen. De initiatiefnemers hopen dat zangkoren over heel Vlaanderen de stap zetten naar woon- en zorgcentra en dat ook thuis- en mantelzorgers zingend aan de slag gaan. Samen zingen heeft een positieve en heilzame kracht. Het schept vreugde en verbondenheid.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Deze speciale aandacht voor mensen met dementie past volledig binnen de doelstellingen van het Damiaanfonds van de KU Leuven. Dementie is een bijzondere handicap waarop nog steeds een taboe rust en waarmee vele mensen, jong en oud, geconfronteerd worden. De Stem van Ons Geheugen maakt dementie bespreekbaar en haalt mensen met dementie uit hun isolement.

Men vertaalt wetenschappelijke bevindingen naar vernieuwende en breed gedragen maatschappelijke projecten die (muzikale) bruggen slaan tussen mensen met en zonder dementie. Het Damiaanfonds van de KU Leuven wenst De Stem van Ons Geheugen alle succes in de toekomst en reikt hun de hand voor een eventuele verdere samenwerking.

Contact: damiaan@kuleuven.be of 016 31 63 68