Damiaanactie bestrijdt lepra en tuberculose (TBC). Om deze ziekten op een efficiënte wijze op te sporen en te behandelen is er een elementaire basisinfrastructuur nodig zoals kleine ziekenhuizen en gezondheidscentra die in de onmiddellijke omgeving van de bevolking te vinden zijn. Damiaanactie heeft de constructie en/of renovatie van deze gebouwen toevertrouwd aan Damiaanbouwkampen.

In juli 2016 vertrekt Els Bruynooghe samen met een groep van 7 vrijwilligers voor 3 weken naar Kinshasa (DR Congo) om er deel te nemen aan één van zulke bouwkampen. Het doel: een nieuw TBC-paviljoen bouwen bij een bestaand labo met een goed verluchte hangar, TBC bureel, degelijk labo en depot voor de apotheek. Het sanitair blok, de verbrandingsoven en de placentaput hebben ook nood aan renovatie.

Als deelnemer aan het Damiaanbouwkamp stelt Els Bruynooghe haar tijd ter beschikking en betaalt ze ook het totale bedrag van haar reis- en verblijfkosten zelf. Els en het team van vrijwilligers engageren zich bovendien om sponsorgeld te verzamelen om het bouwproject te ondersteunen. 25 000 euro is het bedrag dat nodig is om het project te verwezenlijken.

Ten voordele van het bouwkamp in Kinshasa organiseert Els Bruynooghe in samenwerking met Damiaan Vandaag een Another brick for the wall-quiz op vrijdag 27 mei om 19.30 uur (deuren open om 19 uur) in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, Leuven.

Ploegen (max. 4 personen) kunnen zich inschrijven via anotherbrick@gmail.com. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro (ter plaatse te betalen) en gaat integraal naar het bouwkamp.

Hopelijk bent u er ook bij! Uw steentje is onmisbaar!

quizflyer_DActie_bouwkamp