Grenzen Bewegen is een interlevensbeschouwelijke dialooggroep in Leuven. Ze ontstond in 2010 kort na de heiligverklaring van Pater Damiaan. De groep bestaat intussen uit talrijke vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen.

Dit jaar deed Grenzen Bewegen voor het eerst mee aan Erfgoeddag op zondag 24 april. Op de eerste verdieping van het historische stadhuis van Leuven werkten ze het thema stilte verder uit. Stilte is van alle tijden, tradities en culturen. Belangrijke momenten in een mensenleven hebben plaats in het ‘huis van de stad’: geboorteaangiften, huwelijken, aangiften van overlijden. Gebeurtenissen om stil van te worden en bij stil te staan maar daar ontbreekt vaak de tijd en de ruimte voor. Hieraan wilde ‘Grenzen Bewegen’ iets doen op Erfgoeddag met o.a. de tafel van verbondenheid waarop verschillende levensbeschouwingen en hun tradities een plaats kregen. Daarnaast waren er geleide stilteoefeningen, inspirerende presentaties en teksten over de stilte en een interactieve ruimte. 1200 bezoekers zochten de stilte op. Het is overduidelijk: meer dan ooit is er nood aan stilte.

GrenzenBewegen_4

Copyright Damiaan Vandaag

Op woensdag 4 mei nam Grenzen Bewegen deel aan de Rerum Novarum-viering voor Vlaams-Brabant in Kortenberg, georganiseerd door Beweging.net. Op uitnodiging verzorgde Grenzen Bewegen de avondviering: een sprekende getuigenis door de verschillende levensbeschouwingen over rechtvaardigheid en solidariteit, het thema van de dag. Centraal stond het symbool van de interlevensbeschouwelijke dialooggroep: de boot (gekozen als symbool van verbinding tussen eilanden van mensen en groepen). Voor de gelegenheid en verwijzend naar de actualiteit van de vluchtelingen was gekozen voor een opblaasbare boot. Elke levensbeschouwing had, naast een tekst, lied of gedicht ook een symbool dat in de boot werd gelegd. Iedereen kreeg een kaarsje mee voor de ‘koude of koele momenten in het leven of in allerlei relaties. De viering eindigde met het Vredeslied. Onder de aanwezigen waren dertig vluchtelingen (gezinnen).

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag