In mei zette het bisdom Antwerpen Damiaan speciaal in de kijker. Het jaar van de barmhartigheid biedt immers de uitgelezen kans om de werken van barmhartigheid te concretiseren met Damiaan als gids. Hij voedde de hongerigen en gaf dorstigen te drinken. Hij kleedde de naakten en bezocht de zieken. Hij ontving de ‘vreemdelingen’ op Molokai, maakte zichzelf gevangene met de melaatsen en begroef de doden.

Copyright Christa Damen

Copyright Christa Damen

Naar jaarlijkse traditie gingen de bisschoppen Mgr. Johan Bonny en Mgr. Paul Van den Berghe op dinsdag 10 mei voor in de Damiaanviering in het TPC. De kerk van het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) aan de Groenenborgerlaan in Antwerpen werd in 2010 omgedoopt tot Damiaankerk. Bisschop Bonny nodigde bovendien speciaal de Romebedevaarders (april 2016) van het bisdom uit op deze viering. Die oproep viel niet in dovemansoren. Ze waren massaal aanwezig.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Christa Damen

In zijn homilie vergeleek de bisschop de week in Rome met een week op Molokaï. Dat zou een ‘vakantie’ kunnen zijn in zulke paradijselijke omgeving. En wat als die week een periode van tien jaar zou worden? En wat als je niet meer terug zou kunnen/mogen keren? Hiermee wilde de bisschop laten aanvoelen hoe ingrijpend de keuze van pater Damiaan wel is geweest!

In samenwerking met Damiaan Vandaag en Damiaanactie konden bezoekers in deze Damiaanmaand de tentoonstellingen Held én heilige. Damiaan in de spotlights (Damiaan Vandaag) en Interactieve tentoonstelling in woord en beeld (Damiaanactie) bezichtigen, eerst in Antwerpen (TPC) en nadien in Turnhout (Heilig Hartkerk).

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Christa Damen

Op donderdag 12 mei gaf Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag, in de Damiaankerk van het TPC een bezinning voor de religieuzen van het bisdom. Hij ging met hen de weg van Damiaan, de weg van Barmhartigheid. ’s Avonds bracht hij voor een breder publiek de lezing Grenzeloos bewogen. Pater Damiaan, een profetische figuur voor onze tijd. Hiermee bracht hij de spiritualiteit van Damiaan op een eigentijdse manier tot leven.

Copyright Christa Damen

Copyright Christa Damen

Christa Damen, verantwoordelijke en initiatiefneemster vanuit het bisdom Antwerpen, besluit als volgt: “Graag dank ik allen die meewerkten aan dit project: de enthousiaste medewerkers van Damiaan Vandaag en Damiaanactie en alle betrokkenen in het bisdom Antwerpen die er mee voor zorgden dat het een geslaagd project werd”.

Met dank aan Christa Damen