Leuven vierde het feest van de heilige Damiaan op zondag 8 mei. Een plechtige eucharistieviering in een volle Sint-Antoniuskapel (Damiaanplein, Leuven) opende de feestelijkheden. Het koor ‘Gaudeamus’ uit Wilsele Putkapel luisterde de viering op. Voor de gelegenheid sloot ook de gemeenschap van de Leuvense Sint-Michielsparochie aan. Gilbert De Decker, provinciale overste van de Paters der Heilige Harten, ging voor en sprak in zijn homilie woorden die te denken geven. Hij nam als uitgangspunt de melaatsenkolonie van Molokaï waar Damiaan 16 jaar van zijn leven gaf voor de ongeneeslijke zieke melaatsen. De oprichting van de kolonie was een goed bedoelde maatregel vanwege de overheid om verdere besmetting tegen te gaan maar tegelijk schiep deze maatregel mensonwaardige situaties. En daar ging Damiaan tegenin.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

 

Pater Gilbert legde ook de link naar vandaag:

Het probleem van goed bedoelde maatregelen, die uiteindelijk verkeerde keuzes blijken, is van alle tijden. Kunnen we zeggen dat dit niet meer gebeurt in onze tijd ? Denken we maar aan de maatregelen voor de opvang van de vluchtelingen, die in Europa een nieuw leven zoeken. Aan de slachtoffers van bombardementen op stellingen van de IS, waaronder ook burgers zijn die de oorlog niet wilden. Maar dichter bij ons: door de besparingsmaatregelen (en dat is duidelijk nodig) worden wellicht mensen getroffen die het al moeilijk genoeg hebben. En zo kunnen we verder gaan… Die mensen hebben een Damiaan nodig die hun leven wil delen, hen begrijpen en voor hen opkomen. Daarom is Damiaan een man voor alle tijden: altijd weer zal hij ons oproepen om verder te zien dan goed bedoelde oplossingen of noodzakelijke maatregelen. Hij inspireert ons om ter plekke de betrokkenen nabij te zijn en hen niet in de steek te laten.

 

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

 

Na de viering werd iedereen uitgenodigd in het Damiaancentrum voor de uitreiking van de Damien Award of Damiaanprijs door het Damiaanfonds van de KU Leuven én voor de aansluitende receptie. Bij deze gelegenheid stond de tafel van verbondenheid, een initiatief van de interlevenbeschouwelijke dialooggroep Grenzen Bewegen, toepasselijk centraal. Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag lichtte even toe:

Damiaan bleef niet in zijn eigen hokje, in zijn eigen heilig huisje, hij vroeg om hulp en werkte samen over grenzen van religies en levensbeschouwingen heen. In de geest van Damiaan wil Grenzen Bewegen iedereen vanuit zijn of haar inspiratie en identiteit uitnodigen rond de tafel om naar elkaar te luisteren en elkaar beter te leren kennen. Samen, in verbondenheid en wederzijds respect, vanuit ieders eigen inspiratie, verlegt Grenzen Bewegen net zoals Damiaan grenzen en bouwt ze met concrete solidariteitsacties aan een menswaardige toekomst voor iedereen.

 

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

 

Een menswaardige toekomst voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een handicap, is precies het hoofddoel van het Damiaanfonds van de KU Leuven. En daarom reikt het fonds vanaf dit jaar jaarlijks een Damien Award of Damiaanprijs uit. Meer weten over de uitreiking van deze bijzondere award, klik hier.