Op de Sint-Antoniusberg in Leuven, naast het Damiaancentrum, woont sinds 2014 een internationale gemeenschap van paters van de Heilige Harten. Deze gemeenschap is genoemd naar Damiaan, hun bekende medebroeder, in wiens geest ze hier ook in Vlaanderen actief willen zijn. De redactie van Damiaan Vandaag vroeg pater Camille Sapu naar het hoe en waarom van deze nieuwe gemeenschap.

Wie zijn jullie? Stel jullie eens voor.

De leden van deze internationale gemeenschap – we zijn met vier – zijn religieuzen van de Congregatie van de Heilige Harten. We komen uit verschillende provincies van onze congregatie (delen van de wereld waar onze congregatie aanwezig en werkzaam is). Pater Ferry komt uit Indonesië, pater Golak uit India, pater José Luis uit Spanje en ikzelf, pater Camille, uit de Democratische Republiek Congo.

Copyright Camille Sapu

Copyright Camille Sapu

Zijn jullie het hier al een beetje gewend: leven en geloven in Vlaanderen/België? Welke indrukken van Vlaanderen hebben jullie?

Ferry, de oudste onder ons, verblijft al acht jaar in Vlaanderen. De anderen, onder wie ikzelf, kwamen tijdens de afgelopen twee jaar naar België. We zitten dus nog volop in een periode van aftasten, proberen, observeren en leren. Stap voor stap leren we Vlaanderen kennen met zijn volle kerken in het verleden en zijn talrijke lege kerkgebouwen in het heden. Het geloof heeft in Vlaanderen aan kracht verloren. We leven hier in een stad (Leuven) met vele jongeren uit verschillende culturen. Dat geeft kleur aan de stad, dat brengt leven. Spijtig dat de jeugd de weg niet meer vindt naar de kerk.

Waarom een internationale gemeenschap van de Paters van de Heilige Harten in Leuven?

De aanwezigheid van een internationale gemeenschap in Leuven komt direct voort uit één van de besluiten van het laatste algemene kapittel in Rome. Als vertegenwoordiging van alle leden van de congregatie wereldwijd wil het kapittel hiermee in de voetsporen van Damiaan gaan en de aanwezigheid van de congregatie garanderen in Leuven, een belangrijke plaats in de geschiedenis van onze congregatie.

Welke idealen koesteren jullie? Welke missie heeft de gemeenschap?

Als gemeenschap hebben we een dubbele missie of opdracht. We willen de herinnering aan Damiaan levend houden en de waarden die hij belichaamt, promoten. Tegelijk streven we er ook naar daadwerkelijk te leven naar het voorbeeld van Damiaan en ons in te zetten voor mensen aan de rand van onze samenleving. Het eerste luik van onze missie proberen we te realiseren in nauwe samenwerking met Damiaan Vandaag. Het tweede luik willen we gestalte geven door te gaan werken in de marges van onze samenleving of door de deuren van ons eigen huis open te zetten voor arme en kwetsbare medemensen
(nvdr. zo vangt de internationale gemeenschap momenteel een Congolese moeder en haar kind op en een dakloze man van Marokkaanse afkomst).

Copyright Camille Sapu

Copyright Camille Sapu

Op welke manier beleven jullie hier samen de spiritualiteit van de Congregatie? En op welke manier kan die spiritualiteit iets betekenen in de samenleving waarin we leven?

We geloven dat onze spiritualiteit wezenlijk de harten van mensen beroert. Onze spiritualiteit spreekt over de liefde en wortelt in de liefde van God. Deze spiritualiteit van de liefde is geen spiritualiteit van dure woorden maar van kleine gebaren van liefde. Ze kan hier en nu beleefd worden. We leven in een maatschappij waarbij de eenzaamheid en het individualisme al te vaak de bovenhand haalt ten koste van de aandacht en zorg voor elkaar, van de solidariteit, van het samen-leven. Onze spiritualiteit biedt in deze maatschappij menselijke en spirituele houvast. Een teken van liefde en solidariteit zijn in een individualistische maatschappij. Daarin ligt de waarde en de betekenis van onze spiritualiteit voor de wereld van vandaag.

Paus Franciscus kondigde een bijzonder jaar van de Barmhartigheid af. Wat betekent Barmhartigheid voor jullie? Hoe beleeft de gemeenschap de Barmhartigheid?

Paus Franciscus beklemtoont inderdaad herhaaldelijk de barmhartigheid van God. We behoren bovendien tot een congregatie die haar leden opdraagt de barmhartige liefde van God gestalte te geven in de wereld waarin we leven. We vormen dus gemeenschap vanuit die liefde. Er is geen liefde zonder hart dat zich laat raken door het lijden van mensen. We beleven de barmhartigheid als internationale gemeenschap door de pijn en het verdriet te delen van onze medemensen in Vlaanderen. Daarom openen we onze deuren (onze harten) voor wie het moeilijk heeft. De gemeenschap engageert zich overigens ook in de parochie waar we proberen samen met onze parochianen die barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Bedankt pater Camille!