Op 15 oktober 2016 viert het Dr. Hemerijckxcomité zijn gouden jubileum. Dokter Frans Hemerijckx is een geboren Ninovieter (geboren 9 augustus 1902 te Ninove – overleden op 15 oktober 1969 te Leuven). Hij kreeg op 28 augustus 1953 het ereburgerschap van de stad Ninove toegekend omwille van zijn grote verdienste als bestrijder van lepra op wereldniveau. Hij was jaren werkzaam, eerst in Congo (25 jaar) en nadien in India (10 jaar). Dr. Frans Hemerijckx was in vele opzichten de gangmaker van de Damiaanactie. Ninovieters mogen fier zijn omdat zij reeds jaren, nationaal, de koplopers zijn in de financiële ondersteuning van de Damiaanactie. Dit danken wij aan de inzet van alle scholen, de talloze vrijwilligers en wijkverantwoordelijken, het stadsbestuur, de Ninoofse verenigingen. Mede ook dankzij de sympathie van de bevolking, heeft het Dr. Hemerijckxcomité gedurende de afgelopen 50 jaar een sterke werking van de Damiaanactie kunnen uitbouwen.

Copyright Dr. Hemerijckxcomité

Copyright Dr. Hemerijckxcomité

Daarom plannen wij een huldeviering ‘50 jaar werking van het Dr.Hemerijckxcomité’ op:

Zaterdag 1 oktober 2016: bloemenhulde aan het monument van Dr. Frans Hemerijckx gevolgd door de plechtige opening van de tentoonstelling ‘Spreekuur onder de boom’ in het stadhuis aan de Centrumlaan te Ninove.

Zaterdag 15 oktober 2016:

– Dankviering voorgegaan door Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, om 17.00 uur in de Abdijkerk van Ninove opgeluisterd door de Ninoofse zangkoren, met medewerking van het blazersensemble van de Stedelijke Academie voor woord, dans en muziek.
– Feestelijk event ‘Spreekuur onder de boom’ om 19.30 uur in CC De Plomblom ter ere van 50 jaar melaatsenwerking Dr. Hemerijckxcomité.

Om van deze viering een uniek gebeuren te maken voor onze stad, willen wij met de Ninoofse verenigingen een bijzondere actie op het getouw zetten onder het motto ‘Spreekuur onder de boom’. Dit verwijst naar de typische werkmethode van Dr. Frans Hemerijckx om mensen te verzamelen onder een bekende boom in hun omgeving om zo de passende medische zorgen te kunnen verlenen. Met het symbool van de versierde boom willen wij 50 jaar melaatsenwerking door het Dr. Hemerijckxcomité herinneren en ook uitdrukken dat ook wij opkomen voor iedereen in onze wereld, ook voor alle mensen in onze stad.

Bron: Dr. Hemerijckxcomité en het ad hoc samengestelde huldecomité