Op zaterdagvoormiddag 15 oktober vindt in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven) de Damiaanlezing plaats, voorafgegaan door de uitreiking van de masterproefprijs.

Masterproefprijs

Vanaf dit jaar reikt het Damiaanfonds van de KU Leuven, waarin ook Damiaan Vandaag en de paters der Heilige Harten actief meewerken, voor het eerst een masterproefprijs uit. Deze prijs bekroont de masterproef die volgens de jury op de meest verrassende en vernieuwende wijze één of meerdere van de vier inhoudelijke pijlers van het Damiaanfonds behandelt:

1. Het stimuleren van innovatief onderzoek en onderwijs ter bevordering van een inclusieve samenleving
2. De versterking van de universitaire en maatschappelijke diversiteit
3. Het stimuleren van internationale en interculturele solidariteit
4. De zorg voor het spirituele en culturele erfgoed van Pater Damiaan

LOGO Damiaanfonds NL

Met deze uitreiking wil het Fonds een verdienstelijk eindwerk van een student in de kijker zetten en nieuwe inzichten en toepassingen ingang laten vinden bij beleidsmakers en het brede publiek. Op zaterdag 15 oktober krijgt de laureaat de gelegenheid om zijn winnend eindwerk kort en wervend voor te stellen aan een geïnteresseerd publiek.

Damiaanlezing

Na deze presentatie volgt op diezelfde zaterdag 15 oktober de Damiaanlezing door Patrick Devlieger, professor antropologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Met voortaan jaarlijks een Damiaanlezing in het najaar zet het Fonds de inspiratie die van Damiaan uitgaat extra in de kijker.

Copyright Damiaanfonds

Copyright Damiaanfonds

De Damiaanlezing daagt spreker en publiek uit om de waarden van zingeving, respect, samenwerking, solidariteit en inclusie, die Damiaan belichaamde, te vertalen naar de eigen leefwereld en naar de brede samenleving. Vanuit zijn eigen onderzoeksexpertise en –interesses werpt professor Devlieger in de eerste Damiaanlezing ‘De erfenis van lepra’ een blik op het lepra-erfgoed en zijn actualiteitswaarde.

Copyright Juliaan VdK - Damiaan Vandaag

Copyright Juliaan VdK – Damiaan Vandaag

Tijdens een sabbatjaar bezocht hij talrijke (voormalige) leprasites wereldwijd waaronder sites op Kalaupapa (Hawaii-eilanden, VS), in de Democratische Republiek Congo, op Robbeneiland (Zuid-Afrika) en op Sorok Island (Zuid-Korea). Deze sites zijn dragers van verschillende betekenissen. Het zijn zwarte bladzijden van afzondering, onderdrukking en misbruik in de geschiedenis van de mensheid. Aan de andere kant vertellen ooggetuigen onwaarschijnlijke verhalen van inspiratie, moed, volharding, solidariteit en medemenselijkheid.

kalawao

Zo is de erfenis van Pater Damiaan die zijn leven gaf voor de melaatsen op Kalaupapa er vooral één van zingeving, doorzetting en naastenliefde voorbij alle segregatie, mislukking en tegenkanting. De eigentijdse omgang met zulke erfgoedsites leert ons bovendien veel over hoe het pijnlijke verleden het heden blijvend beïnvloedt en vormgeeft, ook al is dat misschien niet dadelijk waarneembaar. Deze Damiaanlezing verbindt heden en verleden van deze leprasites, peilt naar hun toekomst en stelt zich de vraag welke rol dit erfgoed heeft in de maatschappij van vandaag en morgen. Na de lezing is er ruimte voor vragen.

Praktisch

Wat?
Uitreiking Masterproefprijs en Damiaanlezing, georganiseerd door Damiaanfonds (KU Leuven) en Disability History Lecture Series (KU Leuven).

Wanneer?
Zaterdag 15 oktober 2016, van 10.00 tot 13.00 uur

Waar?
Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven. Parkeerplaats vindt u op de parking van het Heilig Drievuldigheidscollege aan het Damiaanplein

Inkom? Vrije toegang

Voertaal? Nederlands

Wenst u een gebarentolk, laat het ons zeker weten.

Registratie en informatie via damiaan@kuleuven.be of 016 31 63 68.