Op 15 oktober had in Ninove de viering plaats van vijftig jaar Dr. Hemerijckxcomité, een organisatie die zich al die jaren inzette voor de melaatsen via Damiaanactie. Dokter Frans Hemerijckx (Ninove 1902-Leuven 1969) werkte als melaatsendokter vijfentwintig jaar in Congo en elf jaar in India. De Ninoofse verenigingen, de deelgemeenten en de scholen hadden zeventig bomen versierd, verwijzend naar het boek van Hilde Eynikel ‘Spreekuur onder een boom’, waarin zij vertelt hoe de dokter zijn spreekuren meestal onder een boom hield.

Uit Hilde Eynikel, Spreekuur onder een boom

Dr. Hemerijckx, uit: Hilde Eynikel, Spreekuur onder een boom

 

Om 17.00 uur had in de prachtige Abdijkerk de plechtige dankviering in concelebratie plaats met als voorganger de Gentse bisschop Luc Van Looy. Gilbert De Decker, René Obbels en Paul Eerlings vertegenwoordigden de paters picpussen. Voorts verleenden de vormselcatechese, twee Ninoofse koren en een koperensemble hun medewerking. Het was een ingetogen plechtigheid waarin Pater Damiaan en dokter Hemerijckx centraal stonden. Beiden werden als voorbeelden gesteld voor hun inzet voor zieken en uitgestotenen uit de maatschappij.

ninove_2016
Om 19.00 uur had in het mooie CC De Plomblom een feestelijk event plaats met een evocatie van het leven van Dr. Hemerijckx, ereburger van Ninove en een beeldmontage van vijftig jaar melaatsenwerking in Ninove. Meester Jef Vermassen belichtte in zijn toespraak uitvoerig de inzet en de enorme werkkracht van Pater Damiaan die de ogen van de wereld opende voor het probleem van de uitgestoten medemens. In de westerse wereld, voor een groot deel gekenmerkt door individualisme en materialisme, is er dringend nood aan solidariteit. Damiaan gaf daarin het voorbeeld. Rigo Peeters, erevoorzitter van Damiaanactie, prees Ninove en de deelgemeenten voor hun inzet gedurende vijftig jaar voor de melaatsen en tbc-patiënten. Het event werd mooi omkaderd door stadsdichter Willie Verhegghe, leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, het Koninklijk Ninoofs Zangkoor, het Feninkskoor en het jeugdkoor Musense. Dat alles in een prachtige regie van Stef Danhieux, leraar aan de Stedelijke Academie. Damiaan inspireerde Dr. Hemerijckx en beiden inspireren zij Ninove.

Het Dr.Hemerijckxcomité Ninove - copyright Damiaanactie

Het Dr.Hemerijckxcomité Ninove – copyright Damiaanactie