Op 19 november 2016 werd in Brussel de campagne 2017 van Damiaanactie gelanceerd. Meer dan vierhonderd enthousiaste vrijwilligers toonden zich bereid om tijdens het weekend van 27, 28 en 29 januari 2017 en ook daarna zich in te zetten om Damiaanactie de nodige fondsen aan te reiken. Jaarlijks geneest Damiaanactie meer dan 240.000 patiënten dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers en medewerkers. In 2015 realiseerden zij 18.072.439 euro aan opbrengsten. De projecten in dertien landen, de communicatie en de algemene kosten bedroegen 17.543.478 euro. Duizenden lepralijders, tbc-patiënten en mensen met berglepra in Nicaragua konden daardoor genezen worden. Alle ondersteunend materiaal en info voor basisscholen, middelbare scholen, parochies, verenigingen en particulieren kan men vinden op www.damiaanactie.be. “Damiaanactie helpt mensen. Met Damiaan als inspiratiebron. Politieke of religieuze overtuigingen spelen daarbij geen enkele rol”, zegt Damiaanactie.

Copyright Damiaanactie

Copyright Damiaanactie