Op 30 januari 2017 overleed pater Luigi Hermans. Hij werd geboren in Wimmertingen bij Hasselt op 10 augustus 1941. In 1961 sprak hij zijn kloostergeloften uit in Tremelo bij de paters van de Heilige Harten (picpussen). Omdat deze congregatie zich wenste in te planten in Italië stuurde ze in 1963 een groepje jonge kloosterlingen vanuit België voor seminariestudies naar Pontenure bij Piacenza. Daar werd hij priester gewijd in 1968 en benoemd tot leraar in het ‘Istituto Padre Damian’. Het moet hem daar wel zijn meegevallen, want in feite is hij zijn leven lang in de streek van Pontenure en Piacenza gebleven en is er achtereenvolgens (bijwijlen zelfs gelijktijdig) actief geweest in het onderwijs, in de parochiepastoraal, in de ziekenzorg en aanverwante sectoren. Omdat hij, minzaam en gekend om zijn gedienstigheid, zich bovendien helemaal in de Italiaanse samenleving inpaste, werd hij door iedereen aangesproken als ‘padre Luigi’ (de Italiaanse versie van ‘pater Louis’). Toch bleef hij de echte Vlaming die voet bij stuk kon houden als dat nodig was. Zijn laatste opdracht was aalmoezenier in het ziekenhuis van Piacenza. Hij is daar ook overleden. Zijn uitvaartliturgie vond plaats in de bomvolle kerk van Pontenure.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag