Samen met haar partners (o.a. Damiaan Vandaag – paters der Heilige Harten) wil het Damiaanfonds van de KU Leuven zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Damiaan. Vanuit zijn gelovige inspiratie bouwde Pater Damiaan (1840-1889) in de melaatsennederzetting van Molokaï (Hawaii-eilanden) aan een betere wereld. Geconfronteerd met uitgestoten en kwetsbare zieke medemensen bracht Damiaan een wereldomvattend netwerk van solidariteit tot stand. Centraal in zijn werk stond het samen leven met deze mensen en het samen werken over grenzen van religie en levensbeschouwing heen. Tot op vandaag laat deze solidariteit zich voelen. De nalatenschap van Damiaan – zijn bezieling, inspiratie en engagement – is brandend actueel.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

In de geest van Damiaan

Ook vandaag zijn er talrijke individuen, groepen, organisaties en initiatieven die in de geest van Damiaan kiezen voor mensen aan de rand en in de marge van onze maatschappij. Net als Damiaan kiezen zij partij voor wie niet langer meetelt en buitenspel staat in onze soms weinig barmhartige samenleving. Wil het Damiaanfonds werkelijk een verschil maken, dan kan het niet anders dan zijn blik en aandacht te richten op wie uit de boot valt en niet langer meetelt. Dan moet het Damiaanfonds openlijk de kant durven kiezen en de brede samenleving wakker schudden voor de noden en de wensen van medemensen op een sociaal zijspoor.

Copyright Willy Peeters

Copyright Willy Peeters

Damiaanprijs

Daarom reikt het Damiaanfonds een Damiaanprijs uit aan een individu, een groep van mensen, een organisatie of een initiatief dat zich op een bijzondere manier onderscheidt in de inzet en het engagement voor kwetsbare medemensen. De prijs is een kunstwerk van de hand van de Leuvense beeldhouwer Willy Peeters. Vorig jaar ging de Damiaanprijs naar De Stem van Ons Geheugen, een initiatief van o.a. Koor en Stem en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Dit initiatief wil samen zingen met mensen met dementie aanmoedigen.

copyright Damiaan Vandaag

copyright Damiaan Vandaag

Praktisch

Benieuwd wie dit jaar de Damiaanprijs in de wacht sleept?
Wees er dan zeker bij op de uitreiking op zondag 7 mei 2017 om 12.00 uur in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, B-3000 Leuven. Na de uitreiking volgt een receptie.

Meer info

Voor meer info: damiaan@kuleuven.be of 016 31 63 68