Het Damiaanfonds van de KU Leuven reikt de Damien Award/Damiaanprijs 2017 uit aan De Sint-Michielsbeweging. Jongeren en gezinnen vinden er een plaats waar ze in een geest van vriendschap, vrede en geweldloosheid zin en betekenis vinden en samen bouwen aan een rechtvaardige en menswaardige wereld . De prijsuitreiking vond plaats op zondag 7 mei in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven).

In de geest van Damiaan

Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil samen met zijn partners zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Pater Damiaan (1840-1889). Damiaan bracht een wereldwijd netwerk tot stand van solidariteit voor uitgesloten en kwetsbare medemensen . Een nalatenschap die tot op de dag van vandaag nog steeds brandend actueel is.
Ook vandaag kiezen talrijke individuen en organisaties in de geest van Damiaan voor wie niet langer meetelt en buitenspel staat in onze soms harde en kille samenleving. Het Damiaanfonds wil deze initiatieven via academisch onderwijs, onderzoek en bredere maatschappelijke en educatieve projecten helpen het verschil te maken en de brede samenleving wakker te schudden voor de noden en de wensen van kwetsbare medemensen.

copyright Damiaan Vandaag

copyright Damiaan Vandaag

Een Damien Award/Damiaanprijs

Het Damiaanfonds wil daarom jaarlijks een Damien Award/Damiaanprijs uitreiken aan een organisatie of een initiatief als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen. Dit jaar wordt deze award, een kunstwerk van de hand van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters, voor de tweede maal uitgereikt.

De Sint-Michielsbeweging

De tweede Damien Award/Damiaanprijs gaat naar de Sint-Michielsbeweging die in Vlaanderen actief is. De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging binnen de katholieke Kerk waar jonge mensen en gezinnen hun geloof kunnen verdiepen en zich samen engageren en verantwoordelijkheid opnemen in onze samenleving. Hiertoe richt de beweging gemeenschappen op (o.a. in Brugge, Kortrijk en Gent) die gedragen worden door christenen maar waar iedereen zonder onderscheid welkom is. In die gemeenschappen beleven, vieren en verdiepen jonge mensen hun geloof en bouwen ze in een geest van vrede, vriendschap en geweldloosheid aan een betere wereld. Dat vertaalt zich in concrete initiatieven voor mensen in nood in de steden waar de Sint-Michielsbeweging actief is, bv.: onthaalhuis Emmanuel in Kortrijk, huiswerkklas in Gent, broodronde in Brugge.

copyright Damiaan Vandaag

copyright Damiaan Vandaag

De Sint-Michielsbeweging heeft volgens de jury deze Damiaanprijs speciaal verdiend omdat ze staat voor een eigentijdse beleving van het christelijke geloof, in de geest van Damiaan, gekenmerkt door openheid en respect voor iedereen, omdat ze jonge mensen weet te inspireren om zich te engageren voor een betere en meer inclusieve samenleving, omdat de beweging vanuit de basis, van onderuit gestalte krijgt en kan blijven voortbestaan dankzij de steun, sympathie en inzet van talrijke vrijwilligers. Het Damiaanfonds van de KU Leuven wenst de Sint-Michielsbeweging alle succes in de toekomst en reikt hun de hand voor een eventuele verdere samenwerking.

Contact: damiaan@kuleuven.be of 016 31 63 68
Meer info over De Sint-Michielsbeweging: www.sint-michielsbeweging.be