Kamiano, het tijdschrift van de Pater Damiaanfamilie, blijft met de regelmaat van de klok verschijnen. In het laatste nummer (jaargang 23, nr. 43, april-juni 2017) is er onder meer aandacht voor het overlijden van Paul Van Roost, de stichter van de vereniging, en voor de oprichting van ‘The Kalaupapa Memorial’. In de reeks ‘Familiebrieven van en aan Pater Damiaan’ wordt telkens een historische brief getranscribeerd en becommentarieerd. In het meest recente nummer is dat een brief van Damiaans nicht Marie De Veuster uit 1882. Alle informatie in de brief die relevant is voor de familiegeschiedenis wordt uitgelicht. Opmerkelijk is de herhaaldelijke vermelding van een bezoek van Damiaans medebroeder Albert Montiton. Na zijn verblijf als missionaris op Tahiti en voor zijn vertrek naar de Hawaï-eilanden keerde hij terug naar Europa en bezocht hij de familie De Veuster in Ninde-Tremelo. Dit wekte bij Damiaans moeder natuurlijk de hoop dat ook Damiaan misschien wel eens op bezoek zou kunnen komen. Een hoop die nooit vervuld werd.

 

Kamiano_ts0001