De Sint-Michielsbeweging ontving dit jaar de Damiaanprijs. We vroegen aan hen om zich kort voor te stellen en even stil te staan bij wat deze Damiaanprijs voor hen als beweging betekent.

Ontstaan

De Sint-Michielsbeweging werd in 1993 in Kortrijk opgericht door de priesters Noël Bonte (+) en Geert Goethals. Ze is een nieuwe beweging in de katholieke Kerk. De visie van de beweging luidt: “De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met jongeren en met mensen in nood zijn onze longen.”

In vriendschap en verbondenheid

De vriendschap met Christus is ons hart. Dat hart geeft leven aan het gebed en de liturgie, aan de geloofsbegeleiding en de vorming. De longen voorzien het hart van zuurstof.

De vriendschap met jongeren wordt concreet in het samenleven in de Sint-Michielshuizen, in persoonlijke gesprekken, de vorming, de weekends, in de ontmoeting en ontspanning met andere jongeren. In het spoor van Don Bosco krijgen jonge mensen alle kansen om verantwoordelijkheid te nemen. Ze mogen ervaren dat ze bemind worden om wie ze zijn.

Copyright Sint-Michielsbeweging

Copyright Sint-Michielsbeweging

 

De vriendschap met mensen in nood vertaalt zich in de onthaalhuizen Emmanuël, het verdelen van voedseloverschotten en de sociale winkels Potpourri, in de Vredesklas (6-12 jaar), in Dream (12-18 jaar), Future (+18 jaar) en in Porta Aperta, een project dat huisvesting en begeleiding biedt voor oorlogsvluchtelingen.

Copyright Sint-Michielsbeweging

Copyright Sint-Michielsbeweging

Zoals het hart en de longen elkaar nodig hebben, zo horen de vriendschap met Christus en de vriendschap met jongeren en met mensen in nood samen. Als nieuwe beweging werken we samen met andere christelijke en burgerlijke organisaties.

Copyright Sint-Michielsbeweging

Copyright Sint-Michielsbeweging

 

Jonge mensen en gezinnen beleven hun geloof in eenvoud van denken en doen op de plaatsen waar we actief zijn: Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven (vanaf sept. 2017).

Copyright Sint-Michielsbeweging

Copyright Sint-Michielsbeweging

Damiaanprijs

Priester Geert Goethals en coördinator Tine De Leeuw spraken namens de hele Sint-Michielsbeweging volgend dankwoord uit na het in ontvangst nemen van de Damiaanprijs:

We zijn heel dankbaar dat we als Sint-Michielsbeweging de Damiaanprijs mochten ontvangen van het Damiaanfonds van de KU Leuven. Het mooie beeldje dat kunstenaar Willy Peeters van Damiaan maakte, reist rond tussen onze verschillende huizen. Het geeft ons veel vreugde dat Pater Damiaan zo concreet aanwezig komt in de Sint-Michielsbeweging. Dank ook aan de paters picpussen en het Damiaancentrum.
We dragen de prijs op aan Noël Bonte, die samen met Geert Goethals de Sint-Michielsbeweging heeft opgericht en in 2016 is overleden. We danken heel hartelijk de jonge mensen die ons dagelijks inspireren, de mensen in nood die ons zoveel geven en onze vele vrijwilligers voor hun grote gedrevenheid en vriendschap.

Copyright Sint-Michielsbeweging

Copyright Sint-Michielsbeweging

Met dank aan: Geert Goethals, verantwoordelijke priester, en Tine De Leeuw, algemene coördinator van de Sint-Michielsbeweging