Op woensdagavond 24 mei tekende een honderdtal genodigden present voor de officiële opening van het Damiaanmuseum. Het was een langverwacht moment dat in stijl werd gevierd mede dankzij de muzikale omlijsting van de Amerikaanse gospelzangeres Lea Gilmore en de vakkundige presentatie van Jos Stroobants.

Opening_DM_1

Zoals algemeen bekend had de verbouwing van het Damiaanmuseum heel wat voeten in de aarde. Burgemeester Paul Dams verwees hiernaar in zijn openingstoespraak. Hij zette ook de mensen in de bloemetjes zonder wiens doorzettingsvermogen dit alles niet mogelijk zou zijn geweest. Zo kregen Sonia Crabbé, drijvende kracht achter het plaatselijke Damiaanactiecomité, en Ruben Boon, projectleider Damiaan Vandaag, een hartelijk en welverdiend applaus.

Opening_DM_2

 

Partners aan het woord

Daarna kregen de verschillende partners van de vzw Damiaanmuseum het woord. Monique Swinnen, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, vertelde dat voor haar Damiaan springlevend is en dat het onze opdracht is te zorgen dat we hem inderdaad in elkaar ontmoeten door hem na te volgen. Voor pater Gilbert De Decker, provinciaal overste van de paters van de Heilige Harten, is dit nieuwe museum een teken van de zorg en het engagement van de congregatie om de spiritualiteit van Damiaan te vertalen naar vandaag en hiermee in het bijzonder ook jongeren aan te spreken. Xavier Ortegat, voorzitter van Damiaanactie, legde de nadruk op Damiaan als voorbeeld en oproep om “te doen wat Damiaan heeft gedaan”. Bert De Wit, schepen van de gemeente Tremelo, onderstreepte dat Tremelo nu twee extra trekpleisters heeft die verwijzen naar twee beroemdheden: Damiaan en Sven Nys.

Opening_DM_3

Een toekomstgericht, interactief ontmoetings- en belevingscentrum

Tenslotte was Bart Massart, voorzitter van de vzw Damiaanmuseum, aan het woord.
In zijn toespraak verwees hij naar de allereerste opening van het Damiaanmuseum in 1952, exact 65 jaar geleden. Terwijl met 65 jaar mensen normaal de pensioenleeftijd hebben bereikt, is dit hier zeker niet het geval. Met de opening van een toekomstgericht, interactief ontmoetings- en belevingscentrum begint er immers een heel nieuwe levensfase. Hij nam eveneens de gelegenheid te baat om een aantal mensen te bedanken. Naast de partners van de vzw, de architect en de aannemer ging zijn oprechte dank eveneens uit naar alle medewerkers in de schaduw die deskundig en gedreven hun steentje hebben bijgedragen.

Opening_DM_5

 

Na deze toespraak was het tijd voor het plechtige openingsmoment in de voortuin van het museum. Dat gebeurde niet klassiek met het doorknippen van een lintje, maar met het doorzagen van een balkje, in navolging van Damiaan die zoveel heeft getimmerd voor de mensen van Molokaï. De eerste bezoekers lieten enkel positieve reacties optekenen. Ze omschreven de nieuwe tentoonstelling als origineel, verrassend en inspirerend.

Opening_DM_4

Iedereen welkom

Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, kon het grote publiek het vernieuwde museum gratis ontdekken. Niet toevallig viel deze opening samen met ‘Wandelen met Damiaan’, het jaarlijkse volksfeest in Tremelo-Ninde ten voordele van Damiaanactie. Rond het museum waren er tal van activiteiten zoals wandelingen, fietstochten, kinderanimatie en muziekoptredens.Op het einde van de dag zat de parochiekerk van Ninde overvol voor het gratis optreden van Lea Gilmore, Amerikaanse gospelzangeres en mensenrechtenactiviste. Meer dan 700 geïnteresseerden kwamen langs in het vernieuwde museum en beloofden zeker nog eens terug te komen.

Opening_Dm_6

 

Iedereen is van harte welkom in het nieuwe Damiaanmuseum. Plan vandaag nog uw bezoek via www.damiaanmuseum.be.

Met dank aan Sonia Crabbé