Op 9 augustus 2017 overleed Maurits Nagels in Heist-op-den-Berg, het dorp waar hij geboren werd op 17 augustus 1928. Het gezin Nagels-Goris bewoonde er een bescheiden boerderij, maar slaagde er toch in twee zonen, Jos en Maurits, te laten studeren aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen. Maurits volgde zijn oudere broer die ingetreden was bij de paters picpussen. Hij sprak zijn kloostergeloften uit in Tremelo in 1948 en werd priester gewijd in Zandhoven in 1953. Het jaar daarop begon hij de studies wiskunde aan de KU Leuven, maar verhuisde reeds in 1956 naar het picpus-klooster van Bilzen en werd er leraar secundair onderwijs bij de Zusters van het Heilig Graf. Vanaf 1959 echter werd zijn vaste woonst het Damiaaninstituut in Aarschot. Hij was er achtereenvolgens leraar en studiemeester. Zoals de meeste paters-leraar ging hij ‘helpen’ in de pastoraal van een naburige parochie. Voor hem werd dat de zondagsmis, ziekenzorg, koor, enz. in de parochie ‘Gijmel’. Maurits was een fijngevoelige, bescheiden en overtuigde kloosterling. Hij kon goed overweg zowel met de leraars en leraressen van de school als met de mensen van de parochie. Maar hij had een zwakke gezondheid, die nog verslechterde naarmate hij ouder werd. “Niet ziek, maar versleten” verklaarde zijn dokter. Eind 2016 werd hij opgenomen in WZC de Heilige Familie in Heist-op-den-Berg, waar hij ook is overleden. De uitvaartliturgie met veel aanwezigen had plaats in Aarschot in de kerk van Christus Koning, vlak naast het picpusklooster en het Damiaaninstituut.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag