Op 11 juli 2017 werd een apostolische brief van paus Franciscus met een aantal nieuwe richtlijnen in verband met de procedure van zalig- en heiligverklaring gepubliceerd. In deze brief opent de paus een derde weg. Naast het martelaarschap en de heldhaftige deugdzaamheid kan de zalig- en heiligverklaring vanaf nu ook gebeuren op grond van de zelfgave uit liefde voor een ander.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

In het heiligverklaringsproces van Pater Damiaan, dat meer dan zeventig jaar duurde, gingen herhaaldelijk stemmen op om in zijn geval de vereiste wonderen te laten vallen en hem zalig of heilig te verklaren als “martelaar van de naastenliefde”. Moeder Theresa ging zelfs zo ver om te zeggen dat er in het geval van Damiaan geen wonder nodig was, aangezien hij zelf het wonder was.

Rome komt hiermee dus tegemoet aan de verzuchtingen van tal van gelovigen. Voor Damiaan komt deze hervorming te laat. Maar het moge duidelijk zijn dat zijn proces onder de huidige omstandigheden veel vlugger tot een positief resultaat zou hebben geleid.

Bron: Kerk en Leven

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag