Bezoek met de klas, de catechesegroep, de jeugdvereniging het Damiaancentrum in Leuven.

Wij werken een programma uit op maat van kinderen tussen 8 en 13 jaar, met een Damiaanfilm, Damiaansymbolen, een missionarisspel, muziek, een interactieve rondleiding langs Damiaanbeelden, een stiltemoment bij het graf van Damiaan.

Ook met eigen suggesties of een eigen programma kunt u bij ons terecht.

Interesse neem gerust contact op met ons. Voor onze contactgegevens, klik op contact.