Op 22 november 2017 overleed pater Edward Fasseur in WZC Vogelzang, Heverlee. Hij was 97 jaar oud en afkomstig uit Merksem. Na zijn studies aan het Sint-Michielscollege in Brasschaat ging hij in 1940 naar het seminarie van Mechelen, schakelde een paar jaar later over naar de paters picpussen in Tremelo en sprak daar in 1945 zijn kloostergeloften uit. In 1949 werd hij priester gewijd in Zandhoven en er al dadelijk benoemd tot secretaris van een picpus-project in eigen land: de ‘Intronisatie’, waarbij een team van paters van de ene parochie naar de andere trok, er een week lang gezinnen bezocht om ze toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus, en elke avond preekte in de kerk. Edward behoorde van 1949 tot 1971 tot dat team. Nadien was hij bedrijvig in een ander picpus-project: het Leuvense Sint-Jozefsheiligdom. Van 1984 tot 1995 was hij bovendien aalmoezenier in het nabije Heilig Hartziekenhuis van Leuven. En al die tijd had hij een grote bewondering voor Pater Damiaan, wat onder meer blijkt uit de brochure die hij schreef over diens leven en werk. De ijver en de toewijding die kleur hebben gegeven aan zijn leven heeft hij op aangepaste wijze behouden toen hij werd opgenomen in WZC Vogelzang. De beperkingen die zijn hoge leeftijd in steeds grotere mate met zich meebrachten, heeft hij er geduldig aanvaard. Aansluitend daarbij is hij er in overgave aan de Heer een zachte dood gestorven. De uitvaartliturgie werd gevierd in de Sint-Antoniuskapel (Damiaankerk) te Leuven.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag